Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή θα επενδύσει 673 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση αποστολών της ΕΕ στους τομείς της υγείας, του κλίματος και του περιβάλλοντος
18 Δεκεμβρίου, 2021
Δελτίο Τύπου – Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: η Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση της ανακαίνισης και της απαλλαγής των κτιρίων από τις ανθρακούχες εκπομπές
18 Δεκεμβρίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Προστασία των εργαζομένων από τις καρκινογόνες χημικές ουσίες: η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με την τέταρτη επικαιροποίηση της οδηγίας για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες

Προστασία των εργαζομένων από τις καρκινογόνες χημικές ουσίες: η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με την τέταρτη επικαιροποίηση της οδηγίας για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες

 

Αθήνα, 16/12/2021

 

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την καλύτερη προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες ουσίες. Για να βελτιωθεί η προστασία των εργαζομένων από τον καρκίνο, η Επιτροπή είχε προτείνει το 2020 να περιοριστεί περαιτέρω η έκθεσή τους σε καρκινογόνες χημικές ουσίες. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί επίσης μέρος της δέσμευσης της Επιτροπής κατά του καρκίνου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου. Ο κ. Νικολά Σμιτ, επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, δήλωσε τα εξής: «Η προστασία των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητά μας. Συγχαίρω τη σλοβενική Προεδρία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την οδηγία για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα που θα προσφέρει βελτιωμένη προστασία από τις επικίνδυνες χημικές ουσίες σε περίπου 1 εκατομμύριο εργαζόμενους.»  Σύμφωνα με τη σημερινή συμφωνία για την επικαιροποίηση της οδηγίας για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες, περίπου 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι θα επωφεληθούν από μεγαλύτερη προστασία χάρη στον καθορισμό ορίων επαγγελματικής έκθεσης για το ακρυλονιτρίλιο και τις ενώσεις νικελίου, και στη μείωση των ορίων για το βενζόλιο. Η επικαιροποιημένη οδηγία θα αρχίσει να ισχύει μετά την επίσημη έγκρισή της από τους συννομοθέτες. (Για περισσότερες πληροφορίες: Veerle Nuyts — Τηλ.: + 32 229 96302· Flora Matthaes — Τηλ.: + 32 229 83951)

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα