Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή θα επενδύσει άνω του 1 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» για καινοτόμο και ασφαλή συνδεσιμότητα
18 Δεκεμβρίου, 2021
Δελτίο Τύπου – Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συμφωνούν επί των προτεραιοτήτων του 2022 για μια ανθεκτική και αναζωογονημένη ΕΕ
18 Δεκεμβρίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Πρόγραμμα βοήθειας για την τουρκοκυπριακή κοινότητα: Η Επιτροπή εγκρίνει το πρόγραμμα δράσης για το 2021

Πρόγραμμα βοήθειας για την τουρκοκυπριακή κοινότητα: Η Επιτροπή εγκρίνει το πρόγραμμα δράσης για το 2021

 

 

Αθήνα, 16/12/2021

 

Η Επιτροπή εγκρίνει σήμερα νέο ετήσιο πρόγραμμα δράσης για την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Ο προϋπολογισμός του εν λόγω προγράμματος δράσης ανέρχεται συνολικά σε 30,7 εκατ. ευρώ.

 

Στο πλαίσιο της ευρείας στήριξης της ΕΕ σχεδιάζονται ειδικά προσαρμοσμένα μέτρα για να βοηθηθούν οι Τουρκοκύπριοι παραγωγοί να επωφεληθούν από τη δέσμη μέτρων για το Χαλλούμι/Hellim. Αυτό συνεπάγεται συμμόρφωση με τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ. Η στήριξη από το πρόγραμμα βοήθειας θα περιλαμβάνει βελτίωση των προτύπων ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων, εξάλειψη των νόσων των ζώων και ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων, το οποίο θα είναι συμβατό με τις ενωσιακές απαιτήσεις και θα επιτρέπει μια λύση για ολόκληρη τη νήσο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης συνεχή στήριξη των πράσινων υποδομών και του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. 

 

Η επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, κ. Ελίζα Φερέιρα, δήλωσε τα εξής: «Το πρόγραμμά μας βοήθειας έχει αποδειχθεί επανειλημμένα ότι αποφέρει πολύ απτά οφέλη στον κυπριακό λαό. Αυτή η νέα δέσμη έργων αποσκοπεί στη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης, της συμφιλίωσης και των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της ουσιαστικής βοήθειας για την εφαρμογή της δέσμης μέτρων για την ΠΟΠ Χαλλούμι/Hellim που εγκρίθηκε τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους. Παρά την τρέχουσα πολιτική κατάσταση, το πρόγραμμα παραμένει σημαντικό όσο ποτέ άλλοτε και εμείς θα εξακολουθήσουμε να υποστηρίζουμε σε σταθερή βάση την επανένωση της νήσου.»

 

Με σκοπό την υποστήριξη των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην Κύπρο, το πρόγραμμα θα συνεχίσει να παρέχει ουσιαστική χρηματοδότηση στην Επιτροπή για τους Αγνοούμενους και στην Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά. Θα παρασχεθεί περαιτέρω στήριξη στις δικοινοτικές τεχνικές επιτροπές, ώστε να βοηθηθούν στην αποτελεσματικότερη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων τους. Επιπλέον, η συνεχής υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών θα βοηθήσει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ΜΚΟ σε ολόκληρη τη νήσο και θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης για επιπλέον δικοινοτικές δραστηριότητες, συμβάλλοντας έτσι στη διαδικασία της επανένωσης.

 

Το πρόγραμμα θα διασφαλίσει τη συνέχιση των ενωσιακών δραστηριοτήτων πληροφόρησης και επικοινωνίας στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Τέλος, πρόγραμμα υποτροφιών θα επιτρέψει στους νέους Τουρκοκύπριους και τις νέες Τουρκοκύπριες να αποκτήσουν πανεπιστημιακή και επαγγελματική πείρα στα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου στο Κολέγιο της Ευρώπης.

 

Ιστορικό

 

Το πρόγραμμα βοήθειας για την τουρκοκυπριακή κοινότητα αποσκοπεί στη διευκόλυνση της επανένωσης της Κύπρου προάγοντας την οικονομική ανάπτυξη της τουρκοκυπριακής κοινότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική ολοκλήρωση της νήσου και τη βελτίωση των επαφών των δύο κοινοτήτων μεταξύ τους και με την ΕΕ.

 

Από το 2006 έως το 2021 έχει διατεθεί ποσό ύψους 623 εκατ. ευρώ για έργα στο πλαίσιο του προγράμματος βοήθειας. Υπεύθυνη για τη διαχείρισή του είναι η ΓΔ REFORΜ της Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες

 

Ετήσιο πρόγραμμα δράσης για την τουρκοκυπριακή κοινότητα

 

Πρόγραμμα βοήθειας της ΕΕ για την τουρκοκυπριακή κοινότητα

 

Στήριξη Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων

 

 

Press Release in English

 Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα