Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με τις αιτήσεις καταχώρισης δύο νέων Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών Πολιτών
18 Δεκεμβρίου, 2021
Δελτίο Τύπου – Η ΕΕ εξακολουθεί να στηρίζει την προώθηση βιώσιμων αγροδιατροφικών προϊόντων το 2022
18 Δεκεμβρίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Συνεδρίαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων: Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία — Η Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου

 

                                                           

                                                                                                            

Συνεδρίαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων: Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία — Η Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου

 

Αθήνα, /12/2021

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα πρόταση για νέα οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση των περιβαλλοντικών εγκλημάτων, σύμφωνα με τη βασική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Στόχος της πρότασης είναι να καταστεί αποτελεσματικότερη η προστασία του περιβάλλοντος, απαιτώντας από τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα ποινικού δικαίου. Η πρόταση καθορίζει τα νέα περιβαλλοντικά εγκλήματα, προβλέπει ένα ελάχιστο επίπεδο κυρώσεων και ενισχύει την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας στον τομέα της επιβολής του νόμου. Επίσης, υποχρεώνει τα κράτη μέλη να στηρίζουν και να βοηθούν τα άτομα που καταγγέλλουν περιβαλλοντικές παραβάσεις και να συνεργάζονται με τις αρχές επιβολής του νόμου. Η πρόταση αυτή θα συμβάλει στην προστασία της φύσης και των φυσικών πόρων, καθώς και στην υγεία και στην ευημερία των πολιτών. Διαθέσιμα στο διαδίκτυο θα βρείτε το σχετικό δελτίο Τύπουερωτήσεις και απαντήσεις, καθώς και ενημερωτικό δελτίο που περιέχει περισσότερες πληροφορίες.

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα