Δελτίο Τύπου – Ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις νομικές πτυχές της διασυνοριακής προστασίας των ευάλωτων ενηλίκων
24 Δεκεμβρίου, 2021
Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή προτείνει την επόμενη γενιά ιδίων πόρων της ΕΕ
24 Δεκεμβρίου, 2021

Δελτίο Τύπου – Συγχωνεύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την εξαγορά της Wind Hellas από τον όμιλο United Group

Συγχωνεύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την εξαγορά της Wind Hellas από τον όμιλο United Group

 

Αθήνα, 22/12/2021

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της Wind Hellas («Wind», Ελλάδα) από τον όμιλο United Group B.V. (Κάτω Χώρες). Η Wind παρέχει κινητές, σταθερές και διαδικτυακές υπηρεσίες, καθώς και λιανικές υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα. O όμιλος United Group δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικών υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης, μέσω της πλήρως ελεγχόμενης θυγατρικής του Nova Telecommunication S.M.S.A. (πρώην Forthnet) στην Ελλάδα και την Κύπρο.

 

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη εξαγορά δεν θα επιφέρει προβλήματα ανταγωνισμού, διότι, μετά την πράξη, η ενοποιημένη οντότητα θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει ισχυρό ανταγωνισμό. Επιπλέον, η Επιτροπή δεν διαπίστωσε προβλήματα ανταγωνισμού που να απορρέουν από τους κάθετους δεσμούς προηγούμενου και επόμενου σταδίου μεταξύ των δραστηριοτήτων των εταιρειών, δεδομένου ότι οι τελευταίες δεν έχουν την ικανότητα ή το κίνητρο να εφαρμόσουν πρακτικές αποκλεισμού. Η πράξη εξετάστηκε δυνάμει της κανονικής διαδικασίας ελέγχου των συγκεντρώσεων.

 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων, με αριθμό υπόθεσης M.10475.

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπή στην Ελλάδα