Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή εντείνει τη δράση της για τον υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς εθελοντισμό των νέων
19 Ιανουαρίου, 2022
Δελτίο Τύπου – Συγχωνεύσεις: Η Επιτροπή απαγορεύει την προτεινόμενη εξαγορά της Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering από τη Hyundai Heavy Industries Holdings
19 Ιανουαρίου, 2022

Δελτίο Τύπου – Συνάντηση υψηλού επιπέδου του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά με θρησκευτικές και μη ομολογιακές οργανώσεις

                                                                                                            

Συνάντηση υψηλού επιπέδου του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά με θρησκευτικές και μη ομολογιακές οργανώσεις

 

 

Αθήνα, 13/01/2022

 

Αύριο, ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, διοργανώνει διαδικτυακή συνάντηση με ηγέτες ευρωπαϊκών θρησκευτικών και μη ομολογιακών οργανώσεων. Η συνάντηση, στην οποία θα συμμετάσχει και η κ. Ντούμπραβκα Σούιτσα, Αντιπρόεδρος αρμόδια για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας, έχει στόχο να συζητηθούν θέματα σχετικά με τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.

 

Η Αντιπρόεδρος κ. Σούιτσα, η οποία θα παρουσιάσει την πορεία της Διάσκεψης, δήλωσε τα εξής: «Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης είναι μια μοναδική ευκαιρία που δίνει κεντρικό ρόλο στους Ευρωπαίους πολίτες, στην κοινωνία των πολιτών και στις θρησκευτικές κοινότητες στο πλαίσιο μιας ευρείας, ανοικτής και χωρίς αποκλεισμούς συζήτησης σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση της Ευρώπης. Η συμμετοχή θρησκευτικών κοινοτήτων και μη ομολογιακών οργανώσεων είναι απαραίτητη για την επιτυχία της.» Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχοινάς προσέθεσε τα εξής: «Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης έχει ως στόχο να έρθει σε επαφή με τους πολίτες, δίνοντάς τους το βήμα να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το τι κάνει σήμερα η Ευρώπη και πώς διαμορφώνει το μέλλον της. Οι θρησκευτικές και οι μη ομολογιακές οργανώσεις μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προσέγγιση των πολιτών, ιδίως των νέων Ευρωπαίων. Αυτό είναι σημαντικό, διότι το μέλλον της Ευρώπης ανήκει πρωτίστως σ’ αυτούς.»

 

Η συνεδρίαση διοργανώνεται στο πλαίσιο του διαλόγου του άρθρου 17, ο οποίος χρησιμεύει ως πλατφόρμα διαλόγου με εκκλησίες, θρησκευτικές ενώσεις ή κοινότητες και φιλοσοφικές και μη ομολογιακές οργανώσεις σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ. Οι πολίτες σ’ ολόκληρη την ΕΕ μπορούν να συνεχίσουν να παρουσιάζουν τις ιδέες τους σχετικά με τα βασικά θέματα του μέλλοντος της Ευρώπης μέσω της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας της διάσκεψης.

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα