Δελτίο Τύπου – Προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικές αξιολογήσεις: το 55 % των ιστοτόπων που εξετάστηκαν παραβιάζουν το δίκαιο της ΕΕ
Ιανουάριος 23, 2022
Δελτίο Τύπου – Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ
Ιανουάριος 23, 2022

Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή ξεκινάει διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού REACH για τα χημικά προϊόντα

Αθήνα, 20/01/2022

 

Σήμερα, η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH). Η αναθεώρηση έχει στόχο να ευθυγραμμίσει τους κανόνες της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα με τη φιλοδοξία της Επιτροπής για ασφαλή και βιώσιμα χημικά προϊόντα και υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, διαφυλάσσοντας παράλληλα την εσωτερική αγορά. Η προγραμματισμένη αναθεώρηση του REACH είναι μία από τις δράσεις που εξαγγέλθηκαν στη στρατηγική για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων.

 

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν, δήλωσε σχετικά: «Η Ευρώπη ήδη πρωτοστατεί στην προσπάθεια για ασφαλή και βιώσιμα χημικά προϊόντα. Η πολιτική μας για τα χημικά προϊόντα έχει στόχο να επιταχύνει αυτή τη μετάβαση προς όφελος των πολιτών μας και του περιβάλλοντος, διευκολύνοντας παράλληλα την καινοτομία της χημικής βιομηχανίας. Βασίζομαι στη βιομηχανία, την κοινωνία των πολιτών, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις δημόσιες αρχές για να εντοπίσουμε τις λύσεις που θα μπορέσουν να στηρίξουν αυτές τις προσπάθειες».

 

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσους προσέθεσε: «Στην ΕΕ έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο στη ρύθμιση των χημικών προϊόντων. Ωστόσο, φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας είναι να ζούμε όλοι σε ένα περιβάλλον πραγματικά απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες. Δεν μπορούμε να εκθέτουμε την υγεία μας και τη φύση σε επιβλαβείς χημικές ουσίες. Η αναθεώρηση του κανονισμού REACH θα κάνει τη φιλοδοξία αυτή πράξη».

 

Η Επιτροπή καλεί τους πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη να διατυπώσουν τις απόψεις τους για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων καταχώρισης, των παραγόντων αξιολόγησης μειγμάτων, της επικοινωνίας στις αλυσίδες εφοδιασμού, της αξιολόγησης φακέλων και ουσιών, των διαδικασιών αδειοδότησης και περιορισμών, καθώς και του ελέγχου και της επιβολής. Η δημόσια διαβούλευση θα τροφοδοτήσει τις εν εξελίξει εργασίες για την εκτίμηση επιπτώσεων. Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή ως τα μέσα Απριλίου 2022 και είναι διαθέσιμη εδώ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σχετική είδηση.

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα