Δελτίο Τύπου – Iσχυρή ανάκαμψη και δίκαιη μετάβαση για όλες τις περιφέρειες της ΕΕ μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας της Επιτροπής με την Επιτροπή των Περιφερειών
26 Ιανουαρίου, 2022
Δελτίο Τύπου – «Καλλιέργησε τις ιδΕΕς σου: EUandU» Το ετήσιο συνέδριο της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα για τους νέους με θέμα την απασχόληση, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα φέτος στοχεύει στον αγροτικό τομέα
26 Ιανουαρίου, 2022

Δελτίο Τύπου – Διεθνής Ημέρα Εκπαίδευσης: Δήλωση της Eυρωπαϊκής Επιτροπής και της ύπατης εκπροσώπου

Αθήνα, 24/01/2022

 

Ενόψει της Διεθνούς Ημέρας Εκπαίδευσης στις 24 Ιανουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος κ. Τζουζέπ Μπορέλ προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η εκπαίδευση είναι απαραίτητη για την παγκόσμια ανάκαμψη και την επίτευξη όλων των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Πρόκειται για θεμελιώδες δικαίωμα και θεμέλιο για ανθεκτικές, ειρηνικές και βιώσιμες κοινωνίες. Η εκπαίδευση αποτελεί τη βάση και καταλύτη για την πράσινη μετάβαση. Δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της ψηφιακής ανάπτυξης. Προσφέρει ελπίδα και προστασία σε όσους πλήττονται από ανθρωπιστικές κρίσεις και αναγκαστικές εκτοπίσεις. Η ποιοτική εκπαίδευση αποτελεί ζωτικό στοιχείο της ανάπτυξης κάθε παιδιού και κάθε νέου/-ας.

Το 2022 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας και η 35η επέτειος του προγράμματος Erasmus. Η ΕΕ επιβεβαιώνει την ύψιστη σημασία της ποιοτικής εκπαίδευσης για την προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξη των παιδιών και των νέων, εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την οικοδόμηση ενός καλύτερου και πιο δίκαιου μέλλοντος, τη μείωση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων και των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, καθώς και την προώθηση της ειρήνης και της δημοκρατίας.

Ακόμη και πριν από την πανδημία του κορονοϊού, 260 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι παγκοσμίως δεν λάμβαναν εκπαίδευση. Και όσοι λάμβαναν, δεν είχαν πάντοτε πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση. Η πανδημία έχει επιδεινώσει τις ανισότητες στην εκπαίδευση, με δυσανάλογο αντίκτυπο στις μειονεκτούσες ομάδες, σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στην ΕΕ, έχουμε ξεκινήσει ένα φιλόδοξο σχέδιο για έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης έως το 2025, με κοινούς στόχους και εμβληματικές πρωτοβουλίες που φέρνουν ακόμη πιο κοντά τα 27 κράτη μέλη. Η εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό δίαυλο για τη συνεργασία της ΕΕ με άλλα μέρη του κόσμου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει τη δέσμευσή της για εκπαίδευση με στόχο κάθε παιδί και κάθε νέος και νέα να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, να κατέχουν τουλάχιστον την ανάγνωση, τη γραφή, τις βασικές μαθηματικές και ψηφιακές δεξιότητες και να είναι προετοιμασμένοι/-ες για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του 21ου αιώνα ως ενεργοί πολίτες του κόσμου. Αυτό θα περιλαμβάνει τις δεξιότητες και τις ικανότητες για την ασφαλή και υπεύθυνη πλοήγηση στο διαδικτυακό περιβάλλον. Με το σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, υποστηρίζουμε τη βιώσιμη και αποτελεσματική προσαρμογή των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατών μελών της ΕΕ στην ψηφιακή εποχή. Με την ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης, η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες για την επίτευξη ενός φιλόδοξου, αλλά επιτεύξιμου, στόχου: έως το 2030, 80 % τουλάχιστον του συνόλου των ενηλίκων θα πρέπει να διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες Η Επιτροπή θα συνεχίσει επίσης να στηρίζει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού, η οποία παρέχει κατάρτιση σε εκπαιδευτικούς και προσφέρει σε εκατομμύρια παιδιά, κάθε χρόνο, πρακτική πείρα στον προγραμματισμό και την ψηφιακή δημιουργικότητα.

Η ΕΕ εξακολουθεί να επενδύει στην ποιοτική εκπαίδευση με προοπτική διά βίου μάθησης μέσω δίκαιων και συμπεριληπτικών εκπαιδευτικών συστημάτων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα κορίτσια, τις γυναίκες και τις ευάλωτες ομάδες. Τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ, ως «Ομάδα Ευρώπη», στηρίζουν τις χώρες εταίρους ώστε να μετασχηματίσουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα μετά την πανδημία και να αντιμετωπίσουν τα ελλείμματα και τις ανισότητες στη διδασκαλία, την κατάρτιση και τη μάθηση σε όλα τα επίπεδα.

Η ΕΕ εξακολουθεί να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, παρέχοντας πρόσβαση σε ασφαλή, συμπεριληπτική και ποιοτική εκπαίδευση σε εκατομμύρια παιδιά που πλήττονται από ανθρωπιστικές κρίσεις και συγκρούσεις.

Η Ευρώπη θα συνεργαστεί ιδίως με τις κυβερνήσεις εταίρους για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και τη διακυβέρνηση, ώστε να εξασφαλιστούν ποιοτικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα.

Το πρόγραμμα Erasmus+ διευκολύνει την κινητικότητα των σπουδαστών, του προσωπικού, των εκπαιδευτικών και των ασκουμένων και θα ενισχύει τα δίκτυα και τη μάθηση από ομοτίμους σε όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ευκαιρίες αυτές παρέχονται σε ανθρώπους από ολόκληρο τον κόσμο. Η ΕΕ θα συνεργαστεί επίσης με τις χώρες εταίρους για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, για παράδειγμα μέσω του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Οι πρωτοβουλίες αυτές ευθυγραμμίζονται με τις διατάξεις της στρατηγικής «Παγκόσμια Πύλη» (Global Gateway) για τη συνδεσιμότητα μεταξύ των λαών.

Οι εταιρικές σχέσεις με την κοινωνία των πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα και τους παγκόσμιους εκπαιδευτικούς φορείς θα είναι καίριας σημασίας για την προώθηση της ιδιότητας του παγκόσμιου πολίτη.»

Ιστορικό

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μαζί με τα κράτη μέλη συνεισφέρουν περισσότερο από το ήμισυ του συνόλου της παγκόσμιας βοήθειας για την εκπαίδευση, στηρίζοντας τον τομέα της εκπαίδευσης σε περισσότερες από 100 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Κατά την περίοδο 2021-2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέσει τουλάχιστον το 10 % του προϋπολογισμού της για τις διεθνείς εταιρικές σχέσεις με την Αφρική, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, την Ασία και τον Ειρηνικό, και το 10 % του προϋπολογισμού της για την ανθρωπιστική βοήθεια στην εκπαίδευση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει επίσης να συνεργάζεται, κατά προτεραιότητα, με τα Δυτικά Βαλκάνια, την Τουρκία και τις γειτονικές περιοχές για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών συστημάτων, την αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων με την αγορά εργασίας και τη βελτίωση της συνεργασίας με εκπαιδευτικά ιδρύματα, και ιδίως σχετικά με την κινητικότητα σπουδαστών και εκπαιδευτικών.

Για περισσότερες πληροφορίες

Πρόγραμμα Erasmus+

Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης

Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Εκπαίδευση | Διεθνείς Εταιρικές Σχέσεις

Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

 

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα