Δελτίο Τύπου – «Καλλιέργησε τις ιδΕΕς σου: EUandU» Το ετήσιο συνέδριο της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα για τους νέους με θέμα την απασχόληση, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα φέτος στοχεύει στον αγροτικό τομέα
26 Ιανουαρίου, 2022
Δελτίο Τύπου – Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού έσπασε κάθε ρεκόρ το 2021 με 78.000 εκδηλώσεις
26 Ιανουαρίου, 2022

Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή ξεκινά διαβουλεύσεις σχετικά με τον οικολογικό προσανατολισμό και την ψηφιοποίηση του οικοσυστήματος της κινητικότητας, των μεταφορών και της αυτοκινητοβιομηχανίας

Αθήνα, 24/01/2022

 

 

Σήμερα η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να στοχαστούν και να συμβάλουν στη μετάβαση του οικοσυστήματος της κινητικότητας, το οποίο περιλαμβάνει την αυτοκινητοβιομηχανία και τις πλωτές και τις σιδηροδρομικές μεταφορές.

 

Η Επιτροπή καλεί τις εταιρείες σε ολόκληρο τον τομέα, τις δημόσιες αρχές, τους κοινωνικούς εταίρους, τους ερευνητικούς οργανισμούς και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράσουν τώρα τις απόψεις τους σχετικά με το πώς το οικοσύστημα της κινητικότητας μπορεί να επιτύχει την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, αυξάνοντας παράλληλα την ανθεκτικότητά του.

 

Καλούνται όλοι να συμβάλουν στον καλύτερο προσδιορισμό του κόστους, των αναγκών και των προϋποθέσεων που αφορούν τον μετασχηματισμό του βιομηχανικού οικοσυστήματος κινητικότητας. Μέσω αυτής της διαδικασίας συνδημιουργίας, εντός του 2022 θα οριστικοποιηθεί ένα από κοινού συμφωνηθέν σχέδιο, γνωστό ως πορεία μετάβασης.

 

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν δήλωσε σχετικά: «Η κινητικότητα και οι μεταφορές είναι απαραίτητες για τους Ευρωπαίους πολίτες, την οικονομία μας και την απασχόληση. Ωστόσο, το εν λόγω βιομηχανικό οικοσύστημα βρίσκεται εν μέσω σημαντικών μετασχηματισμών. Σήμερα ξεκινούμε διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του οικοσυστήματος, προκειμένου να συνεργαστούμε και να προτείνουμε μια πορεία που θα καταστήσει τους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας, των πλωτών και των σιδηροδρομικών μεταφορών πιο οικολογικούς, αλλά και για να τους στηρίξουμε στην υιοθέτηση της ψηφιοποίησης και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αλυσίδων αξίας τους.»

 

Τον Μάιο του 2021, στην επικαιροποίηση της βιομηχανικής στρατηγικής, η Επιτροπή πρότεινε να αναπτυχθούν πορείες μετάβασης σε διάφορα οικοσυστήματα, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την επιτάχυνση του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Η επικαιροποίηση συνοδευόταν από την πρώτη ετήσια έκθεση για την ενιαία αγορά, η οποία παρέχει ανάλυση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι διάφοροι βιομηχανικοί τομείς και χρησιμεύει ως σημείο εκκίνησης για περαιτέρω ανάλυση και προετοιμασία της εκάστοτε πορείας μετάβασης, με στόχο την ανάπτυξη μιας πορείας μετάβασης για όλα τα σχετικά οικοσυστήματα.

 

Το οικοσύστημα της κινητικότητας ακολουθεί πλέον τις εργασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει για τα οικοσυστήματα του τουρισμού, των ενεργοβόρων βιομηχανιών, των κατασκευών και για το οικοσύστημα «εγγύτητα και κοινωνική οικονομία».

 

Η διαβούλευση σχετικά με την πορεία μετάβασης για το οικοσύστημα της κινητικότητας θα διαρκέσει έως τις 31 Μαρτίου 2022.

 

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα