Δελτίο Τύπου – Το μέλλον της Ευρώπης: Οι Ευρωπαίοι θεωρούν την κλιματική αλλαγή κορυφαία πρόκληση για την ΕΕ
31 Ιανουαρίου, 2022
Δελτίο Τύπου – Η ΕΕ επενδύει πάνω από 1 δις. ευρώ σε ενεργειακές υποδομές για τη στήριξη της Πράσινης Συμφωνίας
31 Ιανουαρίου, 2022

Δελτίο Τύπου – Η ΕΕ προσφεύγει κατά της Κίνας στον ΠΟΕ για τους εμπορικούς περιορισμούς που έχει επιβάλει στη Λιθουανία

Αθήνα, 27/01/2022

 

Η ΕΕ κίνησε σήμερα διαδικασία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας λόγω των εμπορικών πρακτικών της που εισάγουν διακρίσεις σε βάρος της Λιθουανίας, οι οποίες πλήττουν επίσης άλλες εξαγωγές από την ενιαία αγορά της ΕΕ. Οι ενέργειες αυτές, οι οποίες φαίνεται να συνιστούν παράνομη διακριτική μεταχείριση βάσει των κανόνων του ΠΟΕ, βλάπτουν εξαγωγείς τόσο στη Λιθουανία όσο και αλλού στην ΕΕ, καθώς στοχοποιούν επίσης προϊόντα με λιθουανικό περιεχόμενο τα οποία εξάγονται από άλλες χώρες της ΕΕ. Καθώς οι προσπάθειες επίλυσης του ζητήματος σε διμερές επίπεδο απέτυχαν, η ΕΕ προσέφυγε στην κίνηση διαδικασίας επίλυσης διαφορών κατά της Κίνας. Οι διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ που ξεκίνησαν σήμερα αποτελούν το πρώτο βήμα στη διαδικασία αυτή.

 

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Επίτροπος Εμπορίου, κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, δήλωσε: «Η κίνηση διαδικασίας στον ΠΟΕ δεν είναι βήμα που κάνουμε επιπόλαια. Ωστόσο, ύστερα από επανειλημμένες αποτυχημένες απόπειρες διμερούς επίλυσης του ζητήματος, δεν βλέπουμε άλλη εναλλακτική από το να ζητήσουμε διαβουλεύσεις επίλυσης διαφοράς με την Κίνα στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Η ΕΕ είναι αποφασισμένη να δράσει με ενότητα και ταχύτητα κατά των μέτρων που παραβιάζουν τους κανόνες του ΠΟΕ, τα οποία απειλούν την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς μας. Παράλληλα, συνεχίζουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της κατάστασης.»

 

Τις τελευταίες εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συγκεντρώσει αποδείξεις για τα διάφορα είδη κινεζικών περιορισμών. Σε αυτές περιλαμβάνονται αποδείξεις για μια περίπτωση άρνησης εκτελωνισμού λιθουανικών εμπορευμάτων μέσω των τελωνείων, για περιπτώσεις απόρριψης αιτήσεων εισαγωγής από τη Λιθουανία και για περιπτώσεις άσκησης πίεσης σε ενωσιακές εταιρείες που εδρεύουν σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ να αφαιρέσουν τις λιθουανικές εισροές από τις αλυσίδες εφοδιασμού τους όταν εξάγουν στην Κίνα.

Για την αντιμετώπιση τέτοιων υποθέσεων στο μέλλον, η Επιτροπή ενισχύει την εργαλειοθήκη αυτόνομων μέτρων που διαθέτει. Τον περασμένο μήνα η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για μια πράξη κατά των μέτρων εξαναγκασμού, η οποία θα δώσει στην ΕΕ περισσότερες δυνατότητες αντίδρασης σε περίπτωση οικονομικού εξαναγκασμού. Η εν λόγω πρόταση είναι υπό εξέταση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ.

 

Ιστορικό

Από τον Δεκέμβριο του 2021 και χωρίς να ενημερώσει την ΕΕ ή τις λιθουανικές αρχές, η Κίνα άρχισε να περιορίζει σε μεγάλο βαθμό ή να εμποδίζει de facto τις εισαγωγές από τη Λιθουανία και τις εξαγωγές προς αυτήν, καθώς και τις εισαγωγές και τις εξαγωγές που συνδέονται με τη Λιθουανία. Η Επιτροπή έχει επανειλημμένα θέσει το θέμα στις κινεζικές αρχές.

 

Επόμενα βήματα

 

Το πρώτο στάδιο στο πλαίσιο των διαδικασιών επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ είναι η «αίτηση για τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων», με την οποία η ΕΕ ζητεί επίσημα από την Κίνα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που εφαρμόζει, με σκοπό την εξεύρεση ικανοποιητικής λύσης. Αν οι διαβουλεύσεις αυτές δεν οδηγήσουν σε θετικό αποτέλεσμα εντός 60 ημερών, η ΕΕ μπορεί να ζητήσει τη σύσταση ειδικής ομάδας για να αποφανθεί επί του θέματος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες

 

Αίτηση για τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων

 

Επεξηγηματικό γράφημα της διαδικασίας

 

Ιστοσελίδα για την πράξη κατά των μέτρων εξαναγκασμού

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα