Δελτίο Τύπου – Συγχωνεύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την υπό όρους εξαγορά της Kustomer από τη Meta (πρώην Facebook)
31 Ιανουαρίου, 2022
Δελτίο Τύπου – Βιοποικιλότητα: Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με τις νέες προστατευόμενες περιοχές που θα συμβάλουν ώστε η ευρωπαϊκή φύση να μπει σε πορεία αποκατάστασης έως το 2030
31 Ιανουαρίου, 2022

Δελτίο Τύπου – Η ομάδα εμπειρογνωμόνων «Fit for Future» υλοποιεί τους στόχους του 2021 και ανανεώνει τις φιλοδοξίες της για την απλούστευση της νομοθεσίας της ΕΕ

Αθήνα, 28/01/2022

 

Σήμερα, η πλατφόρμα «Fit for Future», η ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου που βοηθά την Επιτροπή να απλουστεύσει τη νομοθεσία της ΕΕ, πραγματοποιεί την τέταρτη σύνοδο ολομέλειας, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου κ. Σέφτσοβιτς. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων εγκρίνει ένα νέο κατάλογο θεμάτων (ο οποίος σύντομα θα είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο) επί των οποίων η πλατφόρμα θα εργαστεί και θα γνωμοδοτήσει το 2022. Ο κατάλογος περιλαμβάνει το ευρύτερο θέμα της ενίσχυσης της διασυνδεσιμότητας μεταξύ της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης μέσω της απλούστευσης της νομοθεσίας. Ο κατάλογος αυτός, ο οποίος καλύπτει και την υπάρχουσα νομοθεσία της ΕΕ στους τομείς της φορολογίας, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της ενέργειας, των χημικών ουσιών και της σπατάλης τροφίμων, βασίζεται σε προτάσεις των μελών της πλατφόρμας, του κοινού, σε διαβουλεύσεις με το δίκτυο απεσταλμένων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και με το δίκτυο τοπικών και περιφερειακών αρχών RegHub.

 

Ο κ. Μάρος Σέφτσοβιτς, Αντιπρόεδρος για τις Διοργανικές Σχέσεις και τη Διερεύνηση Προοπτικών, δήλωσε σχετικά: «Η Επιτροπή παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην απλούστευση της υπάρχουσας νομοθεσίας της ΕΕ, ώστε αυτή να παραμείνει αποτελεσματική και κατάλληλη για το μέλλον. Είμαι λοιπόν στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι η ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου “Fit for Future” διατηρεί τη δυναμική της απλούστευσης της νομοθεσίας της ΕΕ, υιοθετώντας ένα φιλόδοξο πρόγραμμα εργασίας για τη φετινή χρονιά. Το νέο πρόγραμμα εργασίας εστιάζει στον εντοπισμό και τη μείωση του κανονιστικού φόρτου, μεγιστοποιώντας τα οφέλη των πολιτικών της ΕΕ για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Συνεισφέρει σημαντικά στη στήριξη της ανάκαμψης της Ευρώπης και στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση».

 

Βάσει του περσινού προγράμματος εργασίαςη ομάδα εμπειρογνωμόνων εξέδωσε 14 γνωμοδοτήσεις για τις δυνατότητες απλούστευσης της υπάρχουσας νομοθεσίας της ΕΕ σε συγκεκριμένους τομείς. Μέσω των γνωμοδοτήσεών της, η πλατφόρμα συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με τις δυνατότητες απλούστευσης της υπάρχουσας νομοθεσίας της ΕΕ και μείωσης του κανονιστικού φόρτου σε ένα ευρύ πεδίο τομέων, ώστε να ωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες και επιχειρήσεις. Η πλατφόρμα αποτελείται από εκπροσώπους των αρχών των κρατών μελών, της Επιτροπής των Περιφερειών, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, καθώς και από σημαντικούς ενδιαφερόμενους φορείς που εκπροσωπούν επιχειρήσεις και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Ο καθένας μπορεί να υποβάλει προτάσεις για την απλούστευση της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ μέσω της δικτυακής πύλης «Πείτε την άποψή σας»:«Απλούστευση!».

 

Press Release in English

 Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα