Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή προτείνει διακήρυξη ψηφιακών δικαιωμάτων και ψηφιακών αρχών για όλους τους κατοίκους της ΕΕ
31 Ιανουαρίου, 2022
Δελτίο Τύπου – Η ΕΕ προσφεύγει κατά της Κίνας στον ΠΟΕ για τους εμπορικούς περιορισμούς που έχει επιβάλει στη Λιθουανία
31 Ιανουαρίου, 2022

Δελτίο Τύπου – Το μέλλον της Ευρώπης: Οι Ευρωπαίοι θεωρούν την κλιματική αλλαγή κορυφαία πρόκληση για την ΕΕ

Αθήνα, 26/01/2022

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή δημοσίευσαν ένα κοινό ειδικό Ευρωβαρόμετρο για το μέλλον της Ευρώπης.

-Εννέα στους 10 νέους Ευρωπαίους συμφωνούν ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας τους (91 % των ατόμων ηλικίας 15-24 ετών), ενώ το αίσθημα αυτό το συμμερίζεται το 87 % του συνόλου των ερωτηθέντων

– Το 81 % των ερωτηθέντων δηλώνουν ικανοποιημένοι με τη ζωή τους στην ΕΕ

– Το 68 % των Ευρωπαίων συμφωνεί ότι η ΕΕ είναι τόπος σταθερότητας σε έναν ταραγμένο κόσμο· ενώ το 67 % συμφωνεί ότι το σχέδιο της ΕΕ προσφέρει μια μελλοντική προοπτική για τη νεολαία της Ευρώπης

Το μέλλον της Ευρώπης

Με την έναρξη του 2022 –που έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας–, η χθεσινή έρευνα αναδεικνύει τις απόψεις των νέων Ευρωπαίων σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, παράλληλα με τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι νέοι στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.

Το Ευρωβαρόμετρο δείχνει ότι το 91 % των ατόμων ηλικίας 15-24 ετών πιστεύουν ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας τους, ενώ συμφωνεί και το 84 % των ατόμων ηλικίας 55 ετών και άνω. Σχεδόν ένας στους δύο Ευρωπαίους (49 %) θεωρεί την κλιματική αλλαγή ως την κύρια παγκόσμια πρόκληση για το μέλλον της ΕΕ, ενώ υποστηρίζει σχεδόν καθολικά τους περιβαλλοντικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας: το 88 % των Ευρωπαίων πιστεύει ότι είναι σημαντικό να αυξήσουμε την ενεργειακή απόδοση και το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην οικονομία μας, ενώ το 80 % συμφωνεί ότι είναι σημαντικό να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο έως το 2050 και να προωθηθεί η ανάπτυξη της αγοράς οχημάτων μηδενικών και χαμηλών εκπομπών.

Άλλες μελλοντικές παγκόσμιες προκλήσεις που επισημάνθηκαν από τους ερωτηθέντες είναι η υγεία (34 %) και η αναγκαστική μετανάστευση και εκτόπιση (αναφέρονται από το περίπου 30 % των ερωτηθέντων).

Η ύπαρξη συγκρίσιμου βιοτικού επιπέδου (31 %) και κοινής πολιτικής για την υγεία (22 %) είναι οι δύο πιο χρήσιμες πτυχές για το μέλλον της Ευρώπης. Οι Ευρωπαίοι δίνουν επίσης προτεραιότητα στην ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών (21 %) και στην ενεργειακή ανεξαρτησία (20 %).

Πλεονεκτήματα, προκλήσεις και αξίες της ΕΕ

Οι τέσσερις προκλήσεις που αναφέρθηκαν περισσότερο και αντιμετωπίζει η ίδια η ΕΕ είναι οι κοινωνικές ανισότητες (36 %), η ανεργία (32 %), και ακολουθούν τα μεταναστευτικά ζητήματα (31 %). Όπως και με τις παγκόσμιες προκλήσεις, τα περιβαλλοντικά ζητήματα και η κλιματική αλλαγή κατέχουν επίσης υψηλή θέση στον κατάλογο των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ και αναφέρθηκαν από το 32 % των ερωτηθέντων.

Οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι ο σεβασμός της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου από την ΕΕ (27 %) αποτελεί το κύριο πλεονέκτημα της ΕΕ και ακολουθεί η οικονομική, βιομηχανική και εμπορική της δύναμη (25 %).

Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, η ειρήνη (49 %), η ελευθερία της γνώμης (47 %), η κοινωνική ισότητα και αλληλεγγύη (45 %) και η ανεκτικότητα και το ανοιχτό πνεύμα σε άλλους (44 %) είναι οι αξίες που ενσωματώνει καλύτερα η ΕΕ — σε σύγκριση με άλλες χώρες.

Η ζωή στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η μεγάλη πλειονότητα των Ευρωπαίων συμφωνούν ότι είναι ικανοποιημένοι που ζουν στην ΕΕ (81 %) και στη χώρα τους (89 %), ενώ είναι επίσης ικανοποιημένοι με την οικογενειακή τους ζωή (89 %).

Η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης

Περίπου το 43 % των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι το κύριο όφελος από τη συμμετοχή της νέας γενιάς στη Διάσκεψη είναι η εστίαση σε θέματα που τους ενδιαφέρουν. Περαιτέρω οφέλη από τον καίριο ρόλο τους στη Διάσκεψη είναι η ενέργεια και τα κίνητρα για μεταρρυθμίσεις και αλλαγές που επιφέρουν (αναφέρεται από το 35 %), καθώς και η προσπάθειά τους ώστε στο μέλλον η Ευρώπη να αντιμετωπίζει επιτυχώς τις προκλήσεις της σημερινής κοινωνίας (33 %).

Οι Ευρωπαίοι πολίτες εξακολουθούν να επιδεικνύουν έντονο ενδιαφέρον για συνεισφορά και συμμετοχή στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. Αν και η απάντηση σε μια έρευνα είναι το προτιμώμενο μέσο, όπως κατέδειξαν οι απαντήσεις των περισσοτέρων από τους μισούς Ευρωπαίους (59 %), σχεδόν ένας στους δύο Ευρωπαίους (46 %) θα μπορούσε να φανταστεί τον εαυτό του να συμμετέχει σε συνεδριάσεις στην περιοχή του/της. Η συμμετοχή σε διαδικτυακές διαβουλεύσεις (40 %), η υποβολή ιδεών και προτάσεων σε Ευρωπαίους και εθνικούς πολιτικούς (39 %) και η συμμετοχή σε ευρωπαϊκές πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις που συνδέονται με τη Διάσκεψη (39 %) ακολουθούν στη σειρά ως οι πιο ελκυστικές μορφές συμμετοχής των πολιτών.

Συνολικά, οι Ευρωπαίοι θεωρούν την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον (44 %), την υγεία (40 %), καθώς και μια ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και περισσότερες θέσεις εργασίας (40 %) ως βασικά ζητήματα για τη Διάσκεψη.

Υπάρχει σαφής προσδοκία ότι η Διάσκεψη θα οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα. Πράγματι, οι ερωτηθέντες θα ενθαρρύνονταν περισσότερο να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες της Διάσκεψης εάν ήταν πεπεισμένοι ότι η συμμετοχή τους θα είχε πραγματικό αντίκτυπο (53 %).

Η φωνή των πολιτών στην ΕΕ

Το 90 % των Ευρωπαίων συμφωνούν ότι οι φωνές των πολιτών της ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη στις αποφάσεις που αφορούν το μέλλον της Ευρώπης. Το 55 % των Ευρωπαίων αναφέρουν την ψήφο στις ευρωπαϊκές εκλογές ως έναν από τους πλέον αποτελεσματικότερους τρόπους για να εξασφαλιστεί ότι οι φορείς λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ αφουγκράζονται τις απόψεις τους.

Ιστορικό

Παράλληλα με τις εν εξελίξει εργασίες των ομάδων Ευρωπαίων πολιτών που εγκρίνουν τις συστάσεις τους προς τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, η ειδική έρευνα του χθεσινού Ευρωβαρόμετρου 517 με τίτλο «Το μέλλον της Ευρώπης» παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις απόψεις και συμπεριφορές των Ευρωπαίων όσον αφορά τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, καθώς και τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωσή μας.

Η έρευνα, η οποία ανατέθηκε από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, πραγματοποιήθηκε από τις 16 Σεπτεμβρίου έως τις 17 Οκτωβρίου 2021 (EB 96.1) στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Η έρευνα διεξήχθη διά ζώσης και συμπληρώθηκε με διαδικτυακές συνεντεύξεις κατά περίπτωση, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά περίπου 26 530 συνεντεύξεις.

Όλοι οι Ευρωπαίοι μπορούν να μοιραστούν τις ιδέες τους σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης του κοινού μας μέλλοντος στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης.

Το χθεσινό Ειδικό Ευρωβαρόμετρο είναι διαθέσιμο σε νέο ειδικό ιστότοπο του Ευρωβαρόμετρου όπου παρέχεται πρόσβαση σε έρευνες του Ευρωβαρόμετρου και σε δεδομένα που δημοσιεύονται και από τα δύο θεσμικά όργανα από το 1974.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ειδικό Ευρωβαρόμετρο για το μέλλον της Ευρώπης (Ιανουάριος 2022)

Ευρωβαρόμετρο – Η κοινή γνώμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα