Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή απευθύνει κάλεσμα για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους εργαζομένους στον τουριστικό τομέα
2 Φεβρουαρίου, 2022
Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για έκτακτη δέσμη μακροοικονομικής συνδρομής ύψους 1,2 δισ. ευρώ για την Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν
2 Φεβρουαρίου, 2022

Δελτίο Τύπου – Ασφάλεια: Από σήμερα ισχύουν διεξοδικότεροι έλεγχοι των αδειών πυροβόλων όπλων

Αθήνα, 31/01/2022

 

Σήμερα, αρχίζουν να ισχύουν νέοι κανόνες για τη συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την άρνηση χορήγησης άδειας κατοχής πυροβόλου όπλου.

 

Όταν κάποιο άτομο υποβάλλει αίτημα για άδεια κατοχής πυροβόλου όπλου, οι αρμόδιες εθνικές αρχές πλέον θα μπορούν, χρησιμοποιώντας το Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά, να επαληθεύουν αν έχει ήδη απορριφθεί αίτημα για παρόμοια άδεια σε άλλο κράτος μέλος. Έτσι θα εμποδίζονται απόπειρες παράκαμψης των απαγορεύσεων κατοχής πυροβόλου όπλου μέσω αναζήτησης ευνοϊκότερης αντιμετώπισης σε άλλο κράτος μέλος.

 

Η βελτίωση του νομικού ελέγχου των πυροβόλων όπλων αποτελεί προτεραιότητα του σχεδίου δράσης της ΕΕ κατά της διακίνησης πυροβόλων όπλων για την περίοδο 2020-2025. Οι νέοι κανόνες θα συμβάλουν στην προστασία των Ευρωπαίων από το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία, σύμφωνα με το θεματολόγιο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας που παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2020 και τη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος που παρουσιάστηκε τον Απρίλιο.

 

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα