Δελτίο Τύπου – Αστική κινητικότητα: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για το ρυθμιστικό πλαίσιο των ταξί και των μισθωμένων οχημάτων για πιο βιώσιμες, προσβάσιμες και δίκαιες υπηρεσίες
4 Φεβρουαρίου, 2022
Δελτίο Τύπου – Ανταγωνισμός: Διάσκεψη νέων εμπειρογνωμόνων για το μέλλον της πολιτικής ανταγωνισμού
4 Φεβρουαρίου, 2022

Δελτίο Τύπου – Έξυπνη κινητικότητα: Νέοι κανόνες για περισσότερα δεδομένα κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο στην ΕΕ

Αθήνα, 02/02/2022

 

Η Επιτροπή επεκτείνει σήμερα σε επίπεδο ΕΕ τη διαθεσιμότητα των δεδομένων κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, τροποποιώντας τους υφιστάμενους κανόνες στον τομέα αυτό.

Επί του παρόντος, οι οδικές αρχές και οι φορείς εκμετάλλευσης οδών έχουν την υποχρέωση να καθιστούν διαθέσιμα τα δεδομένα αυτά στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο, στους αυτοκινητόδρομους και σε άλλες περιοχές προτεραιότητας. Η σημερινή αναθεώρηση των κανόνων θα επεκτείνει την υποχρέωση αυτή στους περιφερειακούς και αστικούς δρόμους και θα προσθέσει νέους τύπους δεδομένων, όπως περιορισμούς πρόσβασης για οχήματα σε ορισμένα τμήματα των πόλεων. Οι αναθεωρημένοι κανόνες θα εφαρμοστούν από τον Ιανουάριο του 2025. Τα μέτρα αυτά θα συμβάλουν στη βελτίωση των υφιστάμενων υπηρεσιών πληροφόρησης, θα προετοιμάσουν το έδαφος για νέες καινοτόμες υπηρεσίες για τους χρήστες του οδικού δικτύου και θα παράσχουν στις αρχές νέες πληροφορίες για την καλύτερη διαχείριση των υποδομών.

Η Επίτροπος Μεταφορών κ. Αντίνα Βαλεάν δήλωσε σχετικά: «Η βελτίωση των δεδομένων κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο αποτελεί προϋπόθεση για τη βελτίωση της κινητικότητάς μας. Οι κανόνες που εγκρίνουμε σήμερα θα αυξήσουν την κάλυψη και την εμβέλεια αυτών των δεδομένων και θα συμβάλουν ώστε οι μεταφορές σε ολόκληρη την ΕΕ να καταστούν πιο ομαλές, πιο έξυπνες και πιο βιώσιμες.» Το μέτρο ανακοινώθηκε σήμερα στο πλαίσιο της στρατηγικής για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα, η οποία συμβάλλει στην προώθηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

 

Press Release in English

 Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα