Μην πυροβολείτε την Ευρώπη γιατί είναι απαραίτητη η Ευρωπαϊκή Ένωση – Δημήτρης Κούρκουλας
4 Φεβρουαρίου, 2022
Δελτίο Τύπου – Ταξινομία της ΕΕ: η Επιτροπή παρουσιάζει συμπληρωματική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για το κλίμα με σκοπό την επιτάχυνση της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές
4 Φεβρουαρίου, 2022

Η πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Αλέκος Κρητικός

Η πολιτική συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η εξέλιξή της στις μεγάλες στιγμές της ευρωπαϊκής ενοποίησης
Αλέκος Κρητικός
Αθήνα
Επίμετρο
2021
Καθημερινά ακούμε να γίνεται λόγος για τα έργα του ΕΣΠΑ, για το Ταμείο Ανάκαμψης, τα προγράμματα κατάρτισης του Κοινωνικού Ταμείου, το «Εξοικονομώ κατ’οίκον» ή, παλαιότερα, για τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και τα ΜΟΠ.
Σπάνια όμως συνειδητοποιούμε ότι οι παρεμβάσεις αυτές δεν είναι αποσπασματικές πρωτοβουλίες αλλά εργαλεία μιας ευρύτερης πολιτικής της ΕΕ, της πολιτικής Συνοχής. Μιας πολιτικής που απορροφά το μεγαλύτερο μέρος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και επί δεκαετίες είναι η κύρια πηγή χρηματοδότησης επενδύσεων σε χώρες όπως η Ελλάδα. Η διατήρηση, η περαιτέρω ανάπτυξή και η αξιοποίηση της πολιτικής Συνοχής προϋποθέτει τη γνώση των αιτιών που τη δημιούργησαν, της ιστορικής της πορείας και των παραγόντων που σήμερα καθορίζουν την υλοποίηση της.
Με το βιβλίο αυτό γίνεται για πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία μια συστηματική παρουσίαση της εξέλιξης της ευρωπαϊκής πολιτικής Συνοχής από την ίδρυση της ΕΟΚ μέχρι σήμερα, η αποτίμηση των επί μέρους επιτευγμάτων της και η σύνδεση της εξέλιξής της με τις «μεγάλες στιγμές» της ευρωπαϊκής ενοποίησης, που κατά τον συγγραφέα είναι οι αναθεωρήσεις της Συνθήκης και οι διαδοχικές διευρύνσεις. Το βιβλίο αυτό είναι καρπός της επί δεκαετίες ενασχόλησης του συγγραφέα με το συγκεκριμένο αντικείμενο από διάφορες θέσεις ευθύνης στις Βρυξέλλες κα στην Ελλάδα.
Θα φανεί χρήσιμο σε όσους καλούνται να σχεδιάσουν, να διαπραγματευθούν και να υλοποιήσουν πολιτικές και προγράμματα συνοχής, σε μελετητές της ευρωπαϊκής ιστορίας, σε ερευνητές που ασχολούνται με θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές περιφερειακής ανάπτυξης και ευρωπαϊκών σπουδών γενικότερα αλλά και σε κάθε ενεργό πολίτη που επιθυμεί να κατανοήσει καλύτερα τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Στο βιβλίο αυτό θα αναγνωρίσουν και ένα κομμάτι από τη ζωή τους όσοι είχαν την τύχη και το προνόμιο, όπως και ο συγγραφέας, να ζήσουν από κοντά κάποιες από τις μεγάλες αυτές στιγμές της ευρωπαϊκής ενοποίησης.