Δελτίο Τύπου – «EUandU:Καλλιέργησε τις ιδΕΕς σου» Ολοκληρώθηκε το ετήσιο συνέδριο της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα για τους νέους με θέμα την απασχόληση, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα που φέτος στόχευσε στον αγροτικό τομέα
11 Φεβρουαρίου, 2022
Δελτίο Τύπου – Μηδενική ρύπανση: Η Επιτροπή ξεκινάει δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για τη χρήση υδραργύρου
11 Φεβρουαρίου, 2022

Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή διευκολύνει την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την επανειδίκευση εργαζομένων στο οικοσύστημα των κατασκευών

Αθήνα, 08/02/2022

 

 

Σήμερα, με την υποστήριξη της Επιτροπής, ο κατασκευαστικός τομέας συνέστησε σύμπραξη για τις δεξιότητες στο πλαίσιο του Συμφώνου για τις δεξιότητες.

 

Στόχος της σύμπραξης είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και η επανειδίκευση τουλάχιστον του 25% του εργατικού δυναμικού του κατασκευαστικού κλάδου κατά την επόμενη πενταετία, ποσοστό που αντιστοιχεί σε τρία εκατομμύρια εργαζομένους. Η σύμπραξη επικεντρώνεται στις δεξιότητες σε τομείς όπως η ενεργειακή απόδοση, η κυκλική οικονομία και η ψηφιοποίηση. Μέσω της σύμπραξης θα διασφαλιστεί ότι ο κατασκευαστικός τομέας θα συμβαδίσει με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και ότι θα επιτύχει τους στόχους που καθορίζονται στο κύμα ανακαινίσεων της ΕΕ. Παράλληλα, θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα και την ελκυστικότητα του κατασκευαστικού τομέα.

 

Ο κ. Τιερί Μπρετόν, Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε τα εξής: «Ο κατασκευαστικός τομέας αποτελεί βασικό οικονομικό και κοινωνικό κεφάλαιο για τις τοπικές κοινότητες στις ευρωπαϊκές περιφέρειες και πόλεις. Η σημερινή σύμπραξη για τις δεξιότητες με τον κατασκευαστικό κλάδο θα προσφέρει καλύτερες ευκαιρίες για δια βίου μάθηση, επαγγελματική σταδιοδρομία και ψηφιακές εργασιακές πρακτικές. Αν και η ανακαίνιση και η απανθρακοποίηση του κτιριακού δυναμικού της Ευρώπης αποτελούν μεγάλες προκλήσεις, η σύμπραξη αυτή θα επιτρέψει σε όλους να αξιοποιήσουν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρει.»

 

Ο κ. Νικολά Σμιτ, Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, δήλωσε τα εξής: «Το οικοσύστημα των κατασκευών βασίζεται σε καλά εκπαιδευμένους ανθρώπους. Οι νέες τεχνολογίες και οι κλιματικοί στόχοι συνεπάγονται ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να μάθουν και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες ή να τις επικαιροποιήσουν. Επικροτώ τη σημαντική σύμπραξη για τις δεξιότητες που ξεκίνησε σήμερα στο οικοσύστημα των κατασκευών, από την οποία θα επωφεληθούν τρία εκατομμύρια εργαζόμενοι.»

 

Η σύμπραξη εντάσσεται στην ευρύτερη πρωτοβουλία του Συμφώνου για τις δεξιότητες της ΕΕ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού θεματολογίου δεξιοτήτων, που παρουσιάστηκε τον Ιούλιο του 2020. Αποσκοπεί στην κινητοποίηση πόρων και στην παροχή κινήτρων σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να αναλάβουν συγκεκριμένη δράση για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση των ατόμων, καταβάλλοντας κοινές προσπάθειες και δημιουργώντας συμπράξεις για τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης, καθώς και των στρατηγικών τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

 

Η Επιτροπή βρίσκεται σε διαδικασία συνδημιουργίας οδών μετάβασης για το οικοσύστημα των κατασκευών με σκοπό τη στήριξη του τομέα στην πράσινη και την ψηφιακή του μετάβαση, αυξάνοντας παράλληλα την ανθεκτικότητά του.

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα