Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή διευκολύνει την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την επανειδίκευση εργαζομένων στο οικοσύστημα των κατασκευών
11 Φεβρουαρίου, 2022
Δελτίο Τύπου – Ψηφιακή κυριαρχία: Η Επιτροπή προτείνει πράξη για τα μικροκυκλώματα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων ημιαγωγών και την ενίσχυση της τεχνολογικής υπεροχής της Ευρώπης
11 Φεβρουαρίου, 2022

Δελτίο Τύπου – Μηδενική ρύπανση: Η Επιτροπή ξεκινάει δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για τη χρήση υδραργύρου

Αθήνα, 08/02/2022

 

Σήμερα, η Επιτροπή ξεκινάει ανοιχτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού για τον υδράργυρο, μέσω της οποίας θα εξεταστούν οι τελευταίες εναπομείνασες σκόπιμες χρήσεις της πολύ τοξικής αυτής χημικής ουσίας στα προϊόντα.

 

Η ΕΕ διαθέτει πολιτικές για τη μείωση του κινδύνου έκθεσης των ανθρώπων και του περιβάλλοντος στον υδράργυρο, με νομοθεσία που καλύπτει όλες τις πτυχές του κύκλου ζωής του υδραργύρου. Ωστόσο, στην ΕΕ συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται σημαντικές ποσότητες υδραργύρου, κυρίως στα οδοντιατρικά αμαλγάματα και σε ορισμένα προϊόντα, όπως οι λαμπτήρες και τα όργανα μέτρησης. Δεδομένης της επίμονης φύσης της ρύπανσης από υδράργυρο, η συνεχιζόμενη χρήση του συμβάλλει στη συσσώρευσή του στο περιβάλλον και στα τρόφιμα. Η αναθεώρηση των ισχυόντων κανόνων θα συμβάλει στον στόχο μηδενικής ρύπανσης για ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες, ο οποίος εξαγγέλθηκε με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

 

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσους δήλωσε σχετικά: «Ο υδράργυρος αποτελεί μείζονα κίνδυνο για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Στην ΕΕ έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο στον περιορισμό του. Ωστόσο, ακόμη υπάρχουν κίνδυνοι. Τώρα πρέπει να εξετάσουμε τις εναπομείνασες χρήσεις του υδραργύρου στην ΕΕ, όπως τα οδοντιατρικά αμαλγάματα, καθώς και τις εξαγωγές προϊόντων με προσθήκη υδραργύρου. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο της μηδενικής ρύπανσης και το αποδεικνύουμε σε όλα τα μέτωπα».

 

Με αυτή τη διαβούλευση, η Επιτροπή καλεί τους πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράσουν απόψεις, με τις οποίες θα συμβάλουν στην αξιολόγηση των επιπτώσεων που συνδέονται με την πιθανή σταδιακή κατάργηση των οδοντιατρικών αμαλγαμάτων, καθώς και με τη διαθεσιμότητα και το κόστος των εναλλακτικών λύσεων χωρίς υδράργυρο. Η διαβούλευση θα εξετάσει επίσης το ενδεχόμενο απαγόρευσης της παραγωγής στην ΕΕ και της εξαγωγής ορισμένων προϊόντων με προσθήκη υδραργύρου, των οποίων η διάθεση στην αγορά της ΕΕ έχει ήδη απαγορευτεί. Η δημόσια διαβούλευση θα παράσχει πολύτιμες πληροφορίες για την εκτίμηση επιπτώσεων που είναι σε εξέλιξη. 

 

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 3 Μαΐου 2022 και είναι διαθέσιμη εδώ.

 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σχετική είδηση

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα