Ουκρανία: Η Επιτροπή εγκαινιάζει ιστοσελίδα για τα άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία
11 Μαρτίου, 2022
Η Επιτροπή και το EUIPO θεσπίζουν μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της Ουκρανίας
11 Μαρτίου, 2022

Η ΕΕ το 2021 – Γενική Έκθεση για τη Δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γενική Έκθεση για τη Δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η έκδοση «Η ΕΕ το 2021» διατίθεται ακολούθως: Η ΕΕ το 2021 – Γενική Έκθεση για τη Δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η δημοσίευση έγινε σύμφωνα µε το άρθρο 249 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα