Ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ: Η Επιτροπή ενέκρινε τη δεύτερη έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο και την εφαρμογή του στην ΕΕ
16 Μαρτίου, 2022
Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα: Οικονομική Διακυβέρνηση και Ανάκαμψη στην ΕΕ
16 Μαρτίου, 2022

Αθλητισμός: Η Επιτροπή αυξάνει τις δράσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων στον αθλητισμό

Visit of Mariya Gabriel, European Commissioner, to Ireland 

Σήμερα, η ομάδα υψηλού επιπέδου για την ισότητα των φύλων στον αθλητισμό, την οποία συγκρότησε η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, παραδίδει στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη, στους εθνικούς και διεθνείς αθλητικούς φορείς και στις οργανώσεις βάσης ένα σχέδιο δράσης με συστάσεις για την επίτευξη πιο ισορροπημένης εκπροσώπησης των φύλων στον αθλητισμό.

Οι δράσεις σχεδιάστηκαν γύρω από οκτώ εγκάρσια θέματα και έξι θεματικούς τομείς, όπως η συμμετοχή, η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης και η ηγεσία.

Η Επίτροπος Γκαμπριέλ δήλωσε σχετικά: «Ως Ένωση, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο κάθε άνθρωπος να μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του, ό,τι κι αν αποφασίσει να κάνει, ανεξάρτητα από την κατάστασή του ή το φύλο του. Ο αθλητισμός δεν αποτελεί εξαίρεση. Χαιρετίζω την έκθεση, η οποία αποτελεί πολύτιμη συνεισφορά στην πολιτική συζήτηση και καλώ όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη από τον τομέα του αθλητισμού να την χρησιμοποιήσουν ως πρακτικό εργαλείο για την επίτευξη καλύτερης ισότητας των φύλων στον αθλητισμό.»

Τα μέλη της ομάδας υψηλού επιπέδου, η οποία αποτελείται από πρώην αθλητές υψηλού επιπέδου, πολιτικοί, μέλη ευρωπαϊκών και διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών, καθώς και διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, συνεργάστηκαν για να εκπονήσουν συστάσεις και να εξετάσουν θέματα που αφορούν τη συμμετοχή των κοριτσιών και των γυναικών στον αθλητισμό, τις γυναίκες προπονήτριες, την εκπροσώπηση των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, την κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης, καθώς και την έμφυλη βία. Με βάση τις συστάσεις αυτές, η Επιτροπή πρότεινε διάφορες δράσεις, όπως μια ειδική ευρωπαϊκή διάσκεψη για την ισότητα των φύλων στον αθλητισμό και ένα βραβείο BeEqual για την προώθηση της ισότητας των φύλων.

Μια επισκόπηση των συστάσεων είναι διαθέσιμη στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο και στην έκθεση.

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής