ΕΚ: Συνέντευξη Τύπου προέδρου Metsola – Φάκελος για τα ΜΜΕ για τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 24 – 25 Μαρτίου 2022
28 Μαρτίου, 2022
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: η επόμενη ημέρα, Δευτέρα 28/03, 18:00-20:00
28 Μαρτίου, 2022

Περιαγωγή χωρίς πρόσθετα τέλη για ακόμη μία δεκαετία

Η ΕΕ θα ανανεώσει το πρόγραμμα «Roam Like At Home» για ακόμη δέκα χρόνια, σύμφωνα με τα σχέδια που ενέκρινε το Κοινοβούλιο την Πέμπτη.

Η νομοθεσία για την κατάργηση των πρόσθετων τελών περιαγωγής κινητής τηλεφωνίας θα έληγε στις 30 Ιουνίου 2022
Ίδιο κόστος, ποιότητα και ταχύτητα κινητής σύνδεσης σε εσωτερικό και εξωτερικό εντός ΕΕ
Η Επιτροπή θα επανεξετάσει το ζήτημα των πρόσθετων επιβαρύνσεων όσον αφορά τις κλήσεις μεταξύ χωρών της ΕΕ

Το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο συμφωνήθηκε τον Δεκέμβριο μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, αποτελεί συνέχεια του κανονισμού για την κατάργηση των πρόσθετων τελών περιαγωγής («roaming») που θεσπίστηκε το 2017. Οι χρήστες κινητής τηλεφωνίας θα εξακολουθούν να πραγματοποιούν κλήσεις όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό εντός της ΕΕ χωρίς πρόσθετα τέλη πέραν εκείνων που ήδη πληρώνουν στη χώρα τους.

Επιπλέον, θα απολαμβάνουν την ίδια ποιότητα και ταχύτητα κινητής σύνδεσης στο εξωτερικό όπως και στη χώρα τους. Οι πάροχοι θα είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν ίδιας ποιότητας περιαγωγή με τις υπηρεσίες που παρέχουν στην χώρας έδρας τους, εφόσον υπάρχουν οι ίδιοι όροι στο δίκτυο της χώρας την οποία επισκέπτονται οι καταναλωτές. Κατά τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν να συμπεριληφθεί στους νέους κανόνες διάταξη για την απαγόρευση πρακτικών που μειώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών περιαγωγής, π.χ. με τη μετατροπή της σύνδεσης από 4G σε 3G.

Ελεύθερη πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι ταξιδιώτες και οι άνθρωποι με αναπηρίες θα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης χωρίς πρόσθετη χρέωση, είτε με κλήση είτε με γραπτό μήνυμα, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης πληροφοριών για τον εντοπισμό του καλούντος. Οι πάροχοι θα πρέπει επίσης να προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

Κάλεσμα για κατάργηση των πρόσθετων επιβαρύνσεων για κλήσεις εντός της ΕΕ

Κατά τις συνομιλίες με τους υπουργούς των κρατών μελών, οι ευρωβουλευτές άσκησαν πιέσεις για τον τερματισμό των πρόσθετων τελών για κλήσεις εντός της ΕΕ (π.χ. όταν καλεί κανείς από το Βέλγιο στην Ιταλία), καθώς οι καταναλωτές εξακολουθεί να υπάρχει σύγχυση μεταξύ των καταναλωτών όσον αφορά τη διαφορά μεταξύ των κλήσεων περιαγωγής και των κλήσεων εντός της ΕΕ. Σήμερα, το κόστος των εντός ΕΕ κλήσεων έχει ανώτατο όριο στα 19 λεπτά του ευρώ ανά λεπτό. Η εν λόγω συμφωνία προβλέπει ότι η Επιτροπή θα εξετάσει το ζήτημα αυτό και θα αξιολογήσει κατά πόσον απαιτούνται περαιτέρω μειώσεις των ανώτατων ορίων.

Τα τέλη περιαγωγής χονδρικής (δηλαδή όταν ένας πάροχος χρεώνει έναν άλλο για τη χρήση των δικτύων του πρώτου από πελάτες του δεύτερου) θα χρεώνουν κατ’ ανώτατο όριο 2 ευρώ το Gigabyte από το 2022, ενώ θα μειωθούν σταδιακά σε 1 ευρώ έως το 2027. Εάν οι καταναλωτές υπερβούν τα όρια του συμβολαίου τους στην περιαγωγή, τα τυχόν πρόσθετα τέλη δεν μπορούν να είναι υψηλότερα από τα ανώτατα όρια περιαγωγής χονδρικής.

Δηλώσεις

Η εισηγήτρια Angelika Winzig (ΕΛΚ, Αυστρία) δήλωσε: «Το ‘Roam-like-at-home’ είναι μια ευρωπαϊκή επιτυχία άνευ προηγουμένου, η οποία δείχνει πώς επωφελούμαστε όλοι από την κοινή αγορά. Καταφέραμε να μειώσουμε τα κόστη περαιτέρω και να βελτιώσουμε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος όλων των πολιτών και των επιχειρήσεων στην ΕΕ. Όταν κάνουν χρήση υπηρεσιών περιαγωγής θα μπορούν να έχουν την ίδια ποιότητα και ταχύτητα όπως και στην χώρα τους. Η εσκεμμένη επιβράδυνση από τους παρόχους της ταχύτητας σύνδεσης για τα δεδομένα πλέον απαγορεύεται. Ταυτόχρονα, μειώνοντας σημαντικά τα μέγιστα όρια χρεώσεων χονδρικής, δημιουργούμε ένα πιο δίκαιο και ανταγωνιστικό περιβάλλον στην αγορά τηλεπικοινωνιών. Με τους κανόνες αυτούς κάνουμε άλλο ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία μιας πραγματικά ευρωπαϊκής ψηφιακής ενιαίας αγοράς, για μια επιτυχημένη, δυνατή και αποτελεσματική ΕΕ του μέλλοντος».

Επόμενα βήματα

Η νομοθεσία, η οποία εγκρίθηκε με 581 ψήφους υπέρ, 2 ψήφους κατά και 5 αποχές, θα τεθεί σε ισχύ μόλις εγκριθεί από το Συμβούλιο.

Σχετικές πληροφορίες

Ο κανονισμός για την περιαγωγή θέσπισε τον κανόνα «Roam-Like-At-Home», επιβάλλοντας την κατάργηση των πρόσθετων σχετικών τελών λιανικής στην ΕΕ από τις 15 Ιουνίου 2017. Ο ισχύων κανονισμός έχει διάρκεια ως τις 30 Ιουνίου 2022. Πέντε χρόνια μετά την εφαρμογή του κανονισμού το 2015, η Επιτροπή επανεξέτασε το καθεστώς προκειμένου να αξιολογήσει τα αποτελέσματά του και την ανάγκη παράτασής του, όπως επισημαίνεται στην αξιολόγηση των επιπτώσεων.

Σύνδεσμοι
Νομοθετικό Παρατηρητήριο-διαδικασία
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Το ΕΚ, στο πλαίσιο της 10ετούς επέκτασης του «Roam Like At Home», βελίωσε τις υπηρεσίες για πολίτες και επιχειρήσεις. © BullRun/Adobe Stock

 

Πηγή: Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα