Πολιτική συνοχής της ΕΕ: Η Επιτροπή εγκρίνει τα πρώτα προγράμματα συνεργασίας Interreg για την περίοδο 2021-2027, ύψους άνω των 481 εκατ. ευρώ
28 Μαρτίου, 2022
Η ΕΕ ενισχύει τη συνεργασία με τον ΠΟΥ για τη στήριξη της τοπικής παραγωγής και της πρόσβασης σε εμβόλια, φάρμακα και ιατρικές τεχνολογίες στην Αφρική
28 Μαρτίου, 2022

Το SURE συνεχίζει να προστατεύει θέσεις εργασίας και να στηρίζει την ανάκαμψη με επιτυχία, σύμφωνα με νέα έκθεση

Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε την τρίτη εξαμηνιαία έκθεσή της σχετικά με την υλοποίηση και τον αντίκτυπο του SURE, του μέσου των 100 δισ. ευρώ που σχεδιάστηκε για την προστασία των θέσεων εργασίας και των εισοδημάτων που επηρεάζονται από την πανδημία του κορονοϊού.

 

Η έκθεση επιβεβαιώνει τα πορίσματα των δύο προηγούμενων εξαμηνιαίων εκθέσεων, σύμφωνα με τα οποία το SURE κατάφερε να μετριάσει τις επιπτώσεις της πανδημίας και να στηρίξει την ανάκαμψη το 2021. Το 2020, τα εθνικά μέτρα για την αγορά εργασίας που υποστηρίζει το SURE προστάτευσαν αποτελεσματικά από την ανεργία σχεδόν 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους. Η προστασία αυτή αποτέλεσε βασική προϋπόθεση της ισχυρής οικονομικής ανάκαμψης το 2021. Το SURE συνέβαλε σε αυτό το συλλογικό επίτευγμα χρηματοδοτώντας προγράμματα που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να διατηρήσουν τους εργαζομένους και τις δεξιότητες και που βοηθούν τους αυτοαπασχολούμενους να παραμείνουν έτοιμοι να ξαναρχίσουν άμεσα τις δραστηριότητές τους.

 

Το μέσο SURE αποτελεί καίριο στοιχείο της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την προστασία των πολιτών και για τον μετριασμό των εξαιρετικά αρνητικών κοινωνικοοικονομικών συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού. Παρέχει χρηματοδοτική στήριξη υπό μορφή δανείων χορηγούμενων από την ΕΕ με ευνοϊκούς όρους στα κράτη μέλη για τη χρηματοδότηση εθνικών συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας, παρόμοιων μέτρων για τη διατήρηση της απασχόλησης και τη στήριξη των εισοδημάτων, ιδίως για τους αυτοαπασχολούμενους, και ορισμένων μέτρων σχετικών με την υγεία.

 

Μέχρι στιγμής. η Επιτροπή έχει προτείνει και το Συμβούλιο έχει χορηγήσει συνολική χρηματοδοτική συνδρομή ύψους 94,4 δισ. ευρώ σε 19 κράτη μέλη, εκ των οποίων σχεδόν 90 δισ. ευρώ έχουν εκταμιευτεί. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει συμπληρωματική στήριξη που χορηγήθηκε σε επτά κράτη μέλη. Το SURE μπορεί ακόμη να παράσχει χρηματοδοτική συνδρομή ύψους 5,6 δισ. ευρώ στα κράτη μέλη.

 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου. 

 

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα