Κυκλική οικονομία: Η Επιτροπή προτείνει νέα δικαιώματα των καταναλωτών και απαγόρευση της προβολής ψευδοοικολογικής ταυτότητας
1 Απριλίου, 2022
Η Επιτροπή αναζητά απόψεις σχετικά με πιθανά μέτρα για την πρόσβαση σε επί του οχήματος δεδομένα
1 Απριλίου, 2022

Η Επιτροπή ξεκινά διαβουλεύσεις για τον οικολογικό προσανατολισμό και την ψηφιοποίηση του οικοσυστήματος κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε μια σειρά σεναρίων που καθορίζουν τον πώς η κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία μπορεί να επιτύχει την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Η Επιτροπή καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εξετάσουν αυτά τα σενάρια και να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το όραμα και τις δράσεις που απαιτούνται για την οικοδόμηση ενός πιο ανθεκτικού, βιώσιμου και καινοτόμου οικοσυστήματος κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να διατυπώσουν τις απόψεις τους σε έρευνα και σε εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν αργότερα το καλοκαίρι. Μέσω αυτής της διαδικασίας συνδημιουργίας, θα οριστικοποιηθεί και θα συμφωνηθεί μια πορεία μετάβασης έως το τέλος του έτους.

Το οικοσύστημα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων περιλαμβάνει 160.000 εταιρείες, απασχολεί πάνω από 1,5 εκατομμύριο άτομα και έχει κύκλο εργασιών ύψους 162 δισ. ευρώ. Η μετάβαση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της ΕΕ για βιώσιμα και κυκλικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την κυκλική . Στόχος της στρατηγικής είναι η κινητοποίηση και η στήριξη της κλωστοϋφαντουργίας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας μετάβασης. Στην επικαιροποίηση της βιομηχανικής στρατηγικής του Μαΐου 2021 η Επιτροπή πρότεινε την ανάπτυξη πορειών μετάβασης σε διάφορα βιομηχανικά οικοσυστήματα, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την επιτάχυνση του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Οι εργασίες για το οικοσύστημα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων έρχονται σε συνέχεια των εργασιών που έχουν ήδη ξεκινήσει για τα οικοσυστήματα του τουρισμού, των ενεργοβόρων βιομηχανιών, των κατασκευών, της εγγύτητας και της κοινωνικής οικονομίαςκαι της κινητικότητας.

Η στοχευμένη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την πορεία μετάβασης για το οικοσύστημα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων θα διαρκέσει έως τις 15 Μαΐου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες . 

 

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα