Γεωργία: Η έκθεση βραχυπρόθεσμων προοπτικών δείχνει ότι διάφοροι αγροδιατροφικοί τομείς της ΕΕ υφίστανται πιέσεις
6 Απριλίου, 2022
Βιώσιμη χρηματοδότηση: Η Επιτροπή ξεκινά διαβουλεύσεις σχετικά με τις αξιολογήσεις βιωσιμότητας και τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας
6 Απριλίου, 2022

Ψηφιακό ευρώ: Η Επιτροπή ξεκινά στοχευμένη διαβούλευση σχετικά με το ψηφιακό ευρώ

Visit of Mairead McGuinness, European Commissioner, to Italy

Χθες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια στοχευμένη διαβούλευση σχετικά με το ψηφιακό ευρώ.

 

Το ψηφιακό ευρώ είναι μια ηλεκτρονική μορφή χρήματος εκδιδόμενου από κεντρική τράπεζα, στο οποίο έχουν άμεση πρόσβαση οι χρήστες, και το οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα μετρητά. Το ψηφιακό ευρώ θα μπορούσε να διευκολύνει την εμφάνιση διασυνοριακών λύσεων για τις πληρωμές και την ανάπτυξη άμεσων πληρωμών. Θα μπορούσε να στηρίξει την καινοτομία και τον ανταγωνισμό των πληρωμών και να ενισχύσει την ανοικτή στρατηγική αυτονομία της ΕΕ. Επιπλέον, το ψηφιακό ευρώ θα μπορούσε να καλύψει τις νέες ανάγκες πληρωμών της Βιομηχανίας 4.0. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η Επιτροπή εξετάζουν από κοινού, σε τεχνικό επίπεδο, ένα ευρύ φάσμα πολιτικών, νομικών και τεχνικών ζητημάτων που σχετίζονται με την ενδεχόμενη θέσπιση του ψηφιακού ευρώ.

 

Η Επιτροπή επιθυμεί να συγκεντρώσει τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών όσον αφορά το ψηφιακό ευρώ και τον τρόπο διάθεσής του στο λιανεμπόριο, με παράλληλη διατήρηση του ευρώ σε μετρητά ως νόμιμου χρήματος. Η χθεσινή διαβούλευση αποσκοπεί επίσης στη συγκέντρωση απόψεων σχετικά με τον ρόλο του ψηφιακού ευρώ στις λιανικές πληρωμές και την ψηφιακή οικονομία της ΕΕ, τον αντίκτυπό του στον χρηματοπιστωτικό τομέα και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, καθώς και πτυχές που σχετίζονται με τους κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την προστασία των δεδομένων.

 

Η Επίτροπος Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Ένωσης Κεφαλαιαγορών κ. Μαρέιντ Μαγκίνες δήλωσε σχετικά: «Τα τελευταία χρόνια, η ψηφιοποίηση οδήγησε σε καινοτόμες αλλαγές στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς οι καταναλωτές χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο ψηφιακά μέσα πληρωμής. Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και στο μέλλον. Καθώς οι ιδιωτικές πληρωμές ψηφιοποιούνται, πρέπει να εκσυγχρονιστεί και το χρήμα της κεντρικής τράπεζας. Το ψηφιακό ευρώ θα επιτρέψει στο ευρώ να συμβαδίσει με τον ψηφιακό μας κόσμο. Και θα το καταστήσει προσβάσιμο σε όλους, συμπληρώνοντας το χρήμα σε μετρητά

 

Ο Eπίτροπος Οικονομίας κ. Πάολο Τζεντιλόνι προσέθεσε τα εξής: «Το ψηφιακό ευρώ θα ανοίξει σημαντικές ευκαιρίες για την οικονομία μας. Προσαρμόζοντας το δημόσιο νόμισμα στον 21ο αιώνα, μπορούμε να ενισχύσουμε τον ρόλο του ευρώ στη διεθνή σκηνή και να στηρίξουμε την ανοιχτή στρατηγική αυτονομία της ΕΕ».

 

Η εν λόγω στοχευμένη διαβούλευση συμπληρώνει τη δημόσια διαβούλευση που διεξήγαγε η ΕΚΤ μεταξύ Οκτωβρίου 2020 και Ιανουαρίου 2021. Εντάσσεται επίσης στη διεύρυνση των στρατηγικών της Επιτροπής για τις ψηφιακές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τις πληρωμές λιανικής, του Σεπτεμβρίου 2020, οι οποίες στήριξαν την εμφάνιση ανταγωνιστικών πανευρωπαϊκών λύσεων πληρωμών και τη διερεύνηση του ενδεχόμενου θέσπισης του ψηφιακού ευρώ, με παράλληλη διαφύλαξη του ευρώ σε μετρητά ως νόμιμου χρήματος. Η διαβούλευση θα διαρκέσει 10 εβδομάδες.

 

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας εδώ.

 

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα