Χρηματοπιστωτικές αγορές: Η Επιτροπή ξεκινάει διαβούλευση σχετικά με τους κανόνες για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς
13 Απριλίου, 2022
Η Επίτροπος Σίμσον συμμετέχει στον 15ο διάλογο ΕΕ-ΟΠΕΚ για την ενέργεια
13 Απριλίου, 2022

Φορολόγηση της αλκοόλης: Η Επιτροπή αναζητά απόψεις σχετικά με τους κανόνες σε επίπεδο ΕΕ για τους συντελεστές των ειδικών φόρων κατανάλωσης

Η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής στοιχείων σχετικά με το πλαίσιο της ΕΕ για τους συντελεστές των ειδικών φόρων κατανάλωσης για την αλκοόλη.

 

Οι ισχύοντες κανόνες στον τομέα αυτό, οι οποίοι έχουν εγκριθεί απ’ όλα τα κράτη μέλη, καθορίζουν ελάχιστους συντελεστές για τα αλκοολούχα προϊόντα. Οι εν λόγω κανόνες της ΕΕ στηρίζουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, συμβάλλοντας στην αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού. Συμβάλλουν επίσης σημαντικά στη στήριξη άλλων προτεραιοτήτων της ΕΕ, όπως η καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και η δημόσια υγεία. Ωστόσο, οι κανόνες για τους ελάχιστους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης στα αλκοολούχα προϊόντα δεν έχουν επικαιροποιηθεί από το 1992 και δεν λαμβάνουν υπόψη τον πληθωρισμό, τις εξελίξεις της αγοράς, τα καταναλωτικά πρότυπα ή τις αυξανόμενες ανησυχίες για τη δημόσια υγεία. Η Επιτροπή καλείται να αξιολογεί τακτικά την εφαρμογή των κανόνων αυτών και να υποβάλλει σχετικές εκθέσεις στο Συμβούλιο.

 

Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη πρόσκληση υποβολής στοιχείων και η δημόσια διαβούλευση θα τροφοδοτήσουν μια ευρύτερη αξιολόγηση του ισχύοντος πλαισίου, με σκοπό να προσδιοριστούν τα ζητήματα που χρήζουν αντιμετώπισης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου διαβούλευσης, ζητείται η υποβολή παρατηρήσεων ιδίως από τα ενδιαφερόμενα μέρη με καθημερινή εμπειρία όσον αφορά τους κανόνες που διέπουν τους ελάχιστους συντελεστές, όπως επιχειρήσεις, αρμόδιες αρχές για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τη δημόσια υγεία, εμπειρογνώμονες, ΜΚΟ και κλαδικές επαγγελματικές οργανώσεις. Οι πολίτες καλούνται επίσης να πουν τη γνώμη τους.

 

Μια γενική πρόσκληση υποβολής στοιχείων σχετικά με το θέμα και μια πιο στοχευμένη δημόσια διαβούλευση είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυοκαι θα διαρκέσουν έως τις 4 Ιουλίου 2022.

 

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα