Ενέργεια: Η Βουλγαρία θα συστήσει την πρώτη περιφερειακή πλατφόρμα στο πλαίσιο της πλατφόρμας αγοράς ενέργειας της ΕΕ
4 Μαΐου, 2022
Νέα σύμπραξη δεξιοτήτων για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας
4 Μαΐου, 2022

Η Επιτροπή και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων δημιουργούν πιλοτικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δίνουν έμφαση στην προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμμετάσχει σε πιλοτικό έργο για την υποστήριξη και τη χρήση δύο πλατφορμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης (EU Voice και EU Video) που βασίζονται σε λογισμικό ανοικτού κώδικα. Οι δύο πλατφόρμες προσφέρουν αυτοφιλοξενούμενες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που βασίζονται στη χρήση δωρεάν λογισμικών ανοικτού κώδικα, τα οποία ανήκουν στην «ομοσπονδία» Fediverse. Η πλατφόρμα EU Voice βασίζεται στο λογισμικό Mastodon, ενώ η EU Video στο Peertube. Οι πλατφόρμες συνδέουν τους χρήστες σε ένα περιβάλλον που δίνει έμφαση στην προστασία της ιδιωτικότητας και όπου δεν υπάρχουν διαφημίσεις και δεν συλλέγονται πληροφορίες για το προφίλ των χρηστών. Όλα τα σχετικά δεδομένα φιλοξενούνται εντός της ΕΕ. Έτσι, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα μπορέσουν να διασφαλίσουν τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικότητας και να ενισχύσουν την ακεραιότητα και την ανθεκτικότητα των επικοινωνιών στην ΕΕ.

Το πιλοτικό έργο, το οποίο συντονίζει ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ), εγκαινιάστηκε σήμερα και είναι ανοικτό σε άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς. Στόχος του είναι να αξιολογηθούν οι υπηρεσίες που δίνουν έμφαση στην προστασία των δεδομένων, αλλά και να συμβάλει στην τεχνολογική κυριαρχία της ΕΕ. Σύμφωνα με τη στρατηγική της Επιτροπής για το λογισμικό ανοικτού κώδικα 2020-2023 του ανοικτου κώδικα σε στρατηγικούς τομείς, όπως η ιδιωτικότητα και η προστασία των δεδομένων. Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DIGIT) της Επιτροπής κάλυψε τις τεχνικές ανάγκες του πιλοτικού έργου στο πλαίσιο των προσπαθειών της για αύξηση της χρήσης του ανοικτού κώδικα και για βελτίωση των ευρωπαϊκών υπηρεσιών που βασίζονται σε αυτόν. Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας της Επιτροπής έχει ήδη παρουσία στην πλατφόρμα EU Voice. Ο επίσημος λογαριασμός της Επιτροπής προσφέρει στους πολίτες έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης και επικοινωνίας, με ειδήσεις και πληροφορίες, οι οποίες κατοπτρίζονται από τον επίσημο λογαριασμό @EU_Commission στο Twitter, σχετικά με τα οφέλη των πολιτικών της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπουτου ΕΕΠΔ.

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα