Ευρωπαϊκές εκλογές: πανευρωπαϊκή περιφέρεια προτείνει στην νομοθετική του πρόταση το ΕΚ
4 Μαΐου, 2022
Η ΕΕ να καθορίσει τα παγκόσμια πρότυπα για την τεχνητή νοημοσύνη ζητά το Κοινοβούλιο
4 Μαΐου, 2022

Κυκλική οικονομία: μείωση των επιβλαβών χημικών ουσιών στα απόβλητα θέλει το ΕΚ

•Αυστηρότερα όρια για τους έμμονους οργανικούς ρύπους
•Οι έμμονοι οργανικοί ρύποι θα πρέπει να αφαιρεθούν από τις αλυσίδες ανακύκλωσης
•Νέα χημικά προϊόντα θα προστεθούν στον κατάλογο επιβλαβών ουσιών

 
Για ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες και μια πραγματικά κυκλική οικονομία, οι ευρωβουλευτές επιθυμούν αυστηρότερα όρια για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (POP) στα απόβλητα.
Μετά από συζήτηση με 506 ψήφους υπέρ, 68 ψήφους κατά και 49 αποχές.

Δεδομένου ότι οι έμμονοι οργανικοί ρύποι δεν εξαφανίζονται γρήγορα και παραμένουν στο περιβάλλον για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποτελούν απειλή για την φύση και την ανθρώπινη υγεία παγκοσμίως. Προκειμένου να προστατευθεί η κυκλική διάρκεια ζωής των προϊόντων, τα υλικά που περιέχουν υπερβολικά υψηλά επίπεδα POP πρέπει να καταστρέφονται ή να αποτεφρώνονται και δεν μπορούν να ανακυκλωθούν, σύμφωνα με το Κοινοβούλιο.

Αν και οι ευρωβουλευτές αναγνωρίζουν ότι η πρόταση της Επιτροπής κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, επιθυμούν να θεσπίσουν σημαντικά χαμηλότερα επιτρεπόμενα επίπεδα έμμονων οργανικών ρύπων στα προϊόντα. Αυτό θα ευθυγραμμίσει καλύτερα τον κανονισμό για τους έμμονους οργανικούς ρύπους με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ -ιδίως τη φιλοδοξία για ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες και μια πραγματικά κυκλική οικονομία.

Αυστηρότερα όρια για τους έμμονους οργανικούς ρύπους

Επίσης, οι ευρωβουλευτές στοχεύουν να μειώσουν τα επιτρεπόμενα όρια για μια ομάδα βρωμιούχων επιβραδυντικών φλόγας από τα 500 mg/kg, που προτείνει η Επιτροπή, σε 200 mg/kg. Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν επίσης να μειωθούν τα όρια για το υπερφθοροοκτανοϊκό οξύ, το οποίο περιέχεται, για παράδειγμα, στα αδιάβροχα υφάσματα και τους πυροσβεστικούς αφρούς, σε 20 mg/kg αντί των προτεινόμενων από την Επιτροπή 40 mg/kg. Οι ευρωβουλευτές αναφέρουν ότι στον κανονισμό πρέπει να συμπεριληφθεί και η συνθετική χημική ένωση του υπερφθοροεξανοσουλφονικού οξέος, προκειμένου να προστεθεί στον κατάλογο επιβλαβών ουσιών της Σύμβαση της Στοκχόλμης COP-10, η οποία έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα τον Ιούνιο του 2022.

Δηλώσεις

Ο εισηγητής Martin Hojsík (Renew, Σλοβακία) δήλωσε: «Δεν πρέπει να ανεχτούμε την παρουσία έμμονων οργανικών ρύπων σε υλικά και απόβλητα, διαφορετικά δεν θα υπάρχει κυκλική οικονομία στην ΕΕ ούτε βιώσιμα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, αλλά μια οικονομία ανακυκλωμένων τοξικών προϊόντων. Η πρόταση του Κοινοβουλίου αποτελεί ένα βήμα προς την απαλλαγή από τους έμμονους οργανικούς ρύπους, όπως οι υπερφθοριωμένες και πολυφθοριωμένες αλκυλιωμένες ουσίες (PFAS) ή οι διοξίνες. Θα βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να είναι πιο βιώσιμες και θα διασφαλίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τα ανακυκλωμένα προϊόντα.»

Επόμενα βήματα

Το Κοινοβούλιο είναι πλέον έτοιμο να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη σχετικά με την τελική μορφή της νομοθεσίας.

Περισσότερες πληροφορίες

Η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για επανεξέταση των παραρτημάτων IV και V του κανονισμού του 2019 για τους έμμονους οργανικούς ρύπους στις 28 Οκτωβρίου 2021, ώστε να διασφαλιστεί η ευθυγράμμισή τους με τις διεθνείς υποχρεώσεις, ιδίως τη σύμβαση της Στοκχόλμης, κύριος στόχος της οποίας είναι «η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τους POP».

Σύνδεσμοι
Το κείμενο που εγκρίθηκε θα είναι διαθέσιμο εδώ (03.05.2022)
Νομοθετικό Παρατηρητήριο-διαδικασία
Δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό

Πηγή: Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα