Προστασία των ενωσιακών μεταφορών σε περιόδους κρίσης: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τις μεταφορές
26 Μαΐου, 2022
Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Πολυμορφίας για τον Διάλογο και την Ανάπτυξη
26 Μαΐου, 2022

Η ΕΕ παρουσιάζει έναν «μηχανισμό προώθησης της καινοτομίας στον τομέα των φαρμακοθεραπευτικών μέσων» για τον εντοπισμό και τη στήριξη νέων θεραπειών για τη νόσο COVID-19

Υλοποιώντας μια βασική δράση της στρατηγικής της ΕΕ για τα φαρμακοθεραπευτικά μέσα κατά της COVID-19, η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα τον «μηχανισμό προώθησης της καινοτομίας στον τομέα των φαρμακοθεραπευτικών μέσων» κατά της COVID-19, μια έκθεση που εκπονήθηκε από ανεξάρτητους επιστημονικούς εμπειρογνώμονες. Ο εν λόγω μηχανισμός διευκολύνει τον εντοπισμό ελπιδοφόρων ερευνητικών έργων και τεχνολογιών και παρέχει καθοδήγηση σε ερευνητές και φορείς καινοτομίας για την καλύτερη εστίαση των προσπαθειών τους και την επιτάχυνση της καινοτομίας. Η καθοδήγηση που παρέχεται σε αυτόν τον μηχανισμό βασίζεται σε ανεξάρτητες επιστημονικές συμβουλές και εστιάζει στη διευκόλυνση της ανάπτυξης θεραπειών κατά της COVID-19 που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασθενών, όπως αυτές εξελίσσονται κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Κατά συνέπεια, υποστηρίζει τις προσπάθειες για την παροχή ασφαλών και αποτελεσματικών θεραπειών στους ασθενείς σε ολόκληρη την ΕΕ το συντομότερο δυνατόν, γεγονός που εξακολουθεί να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα καθώς μεταβαίνουμε στην επόμενη φάση της COVID-19.

Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας κ. Μαρίγια Γκαμπρ0ιέλ δήλωσε σχετικά: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει αποφασιστική δράση με τους ερευνητές και τους φορείς καινοτομίας της για την ανάπτυξη εμβολίων και θεραπειών για την προστασία των πολιτών μας. Ο “μηχανισμός προώθησης της καινοτομίας στον τομέα των φαρμακοθεραπευτικών μέσων” υποστηρίζει τη συνεχή αναζήτηση νέων θεραπειών μέσω της επισκόπησης του ερευνητικού τοπίου και της μείωσης του χάσματος μεταξύ της πρώιμης έρευνας και της κλινικής χρήσης.»

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου δήλωσε τα εξής«Τα φαρμακοθεραπευτικά μέσα αποτελούν σημαντικό μέρος της αντίδρασής μας στη νόσο COVID-19. Σώζουν ζωές, περιορίζουν την ανάγκη νοσηλείας, επιταχύνουν τον χρόνο ανάρρωσης και μειώνουν τα συνολικά συμπτώματα. Με τη στρατηγική μας για τα φαρμακοθεραπευτικά μέσα, δημιουργούμε ένα χαρτοφυλάκιο ασφαλών και αποτελεσματικών θεραπειών για τη νόσο COVID-19 που καλύπτουν όλα τα στάδια της νόσου, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης φαρμάκων που εστιάζουν στη μακρά COVID. Η έρευνα και η καινοτομία είναι ζωτικής σημασίας για τη γεφύρωση του χάσματος γνώσεων και την ανάπτυξη θεραπειών που παράγουν αποτελέσματα για τους πολίτες μας και ο “μηχανισμός προώθησης της καινοτομίας στον τομέα των φαρμακοθεραπευτικών μέσων”, σε στενή συνεργασία με την HERA, θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στο πλαίσιο αυτό.»

Όπως ανακοινώθηκε στη στρατηγική για τα φαρμακοθεραπευτικά μέσα, ο «μηχανισμός προώθησης της καινοτομίας στον τομέα των φαρμακοθεραπευτικών μέσων» θα τροφοδοτήσει τις δραστηριότητες της Αρχής Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA), η οποία θα δημιουργήσει μια διαδραστική πλατφόρμα χαρτογράφησης για ελπιδοφόρα φαρμακοθεραπευτικά μέσα. Προκηρύχθηκε πρόσκληση υποβολής προσφορών για τον σχεδιασμό της πλατφόρμας και τα αποτελέσματα αναμένεται να δημοσιευθούν τους επόμενους μήνες. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ

(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — Τηλ.: + 32 229 62253· Μαριέττα Γραμμένου — Τηλ.: + 32 2 298 35 83)

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα