Σεμιναριακή συνάντηση προβληματισμού, με θέμα το Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Μάιος 30, 2022
  Ενημερωτική/Εκπαιδευτική δράση για τους μαθητές και εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου Βαρειάς
Μάιος 30, 2022

SUMMER SCHOOL “EU Cohesion and Governance. Cultural dynamics and regional perspectives” – GovArt2021

19 έως 24 Ιουλίου 2021

To Europe Direct Βορείου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, διοργανώνει κάθε χρόνο από το 2013, Θερινό Σχολείο, αφιερωμένο σε ένα ευρωπαϊκό θέμα. Το Θερινό Σχολείο του Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκε στις Οινούσσες, ένα μικρό ακριτικό νησί του Βορείου Αιγαίου από τις 19 έως τις 24 Ιουλίου 2021 με τίτλο “EU Cohesion and Governance. Cultural dynamics and regional perspectives”. Κύριο αντικείμενο του Θερινού Σχολείου ήταν η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής ένωσης στην παγκόσμια συζήτηση για τη διακυβέρνηση, η οποία βασίζεται στον εκδημοκρατισμό και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πολιτιστική διάσταση και επιρροή που ασκεί στην Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ, όπως επίσης και στον τρόπο με τον οποίο θεμελιώδεις πολιτικές της ΕΕ υποστηρίζουν την πολιτιστική, αυτή, διάσταση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Το Θερινό Σχολείο, πρόσφερε στους συμμετέχοντες μια ποικιλία  διαδραστικών διδακτικών μεθόδων (σεμιναριακές, εργαστηρίων, στρογγυλών τραπεζιών κ.λπ.). Η ομάδα των διδασκόντων, χαρακτηρίζεται από εξαιρετική διδακτική και ερευνητική εμπειρία σε αυτή την γνωστική περιοχή, και λειτούργησε ώς βάση για την επιτυχημένη περάτωση των στόχων του Θερινού Σχολείου.

 

Poster Summer School

προγραμμα-θερινο-2021-4