Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθέτει στον οργανισμό Scope Ratings να αξιολογήσει την πιστοληπτική της ικανότητα
29 Ιουνίου, 2022
Συμμετοχή της Προέδρου φον ντερ Λάιεν στη συνεδρίαση της G7 στις 26-28 Ιουνίου
29 Ιουνίου, 2022

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πρόοδο που επετεύχθη στο Συμβούλιο επί του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο

Logo Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςLogo Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν τα κράτη μέλη στις 22 Ιουνίου για την έναρξη της εφαρμογής ενός εθελοντικού μηχανισμού αλληλεγγύης, με τον οποίο θα παρέχονται μετεγκαταστάσεις, χρηματοδοτικές συνεισφορές και άλλα μέτρα στήριξης στα κράτη μέλη που έχουν ανάγκη. Επιπλέον, τα κράτη μέλη αποφάσισαν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με δύο βασικά εργαλεία διαχείρισης της μετανάστευσης: τον αναθεωρημένο κανονισμό για τη βάση δεδομένων Eurodac και τον κανονισμό για τον έλεγχο διαλογής.

Η πρόοδος αυτή έρχεται σε συνέχεια της πολιτικής συμφωνίας, η οποία επετεύχθη επί των προτάσεων για την πρώτη αυτή φάση του Συμφώνου, στην τελευταία σύνοδο του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 10ης Ιουνίου. Η πλατφόρμα αλληλεγγύης δεσμεύεται να προωθήσει στις 27 Ιουνίου τη σημερινή συμφωνία για τη δήλωση αλληλεγγύης, με σκοπό την ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή της. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η σημερινή και η επόμενη Προεδρία του Συμβουλίου θα συζητήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έναν οδικό χάρτη για την προώθηση όλων των προτάσεων που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου

 

 

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα