Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας: Η Επιτροπή προκηρύσσει οκτώ προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αμυντικών τεχνολογιών και δυνατοτήτων
29 Ιουνίου, 2022
Ψηφιακή Συνέλευση 2022: Μια πιο προσεκτική ματιά στο ψηφιακό μέλλον
29 Ιουνίου, 2022

Φέρνοντας την ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες: Η Επιτροπή εγκαινιάζει το έργο «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης»

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε το έργο «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης (BELC)», το οποίο έχει στόχο να εφοδιάσει τις τοπικές αρχές και τους εκπροσώπους τους σε όλη την ΕΕ με τα εργαλεία που χρειάζονται για να ενημερώνουν σχετικά με την ΕΕ τους πολίτες της τοπικής εκλογικής περιφέρειας ή της περιοχής τους. Το έργο θα δημιουργήσει ένα δίκτυο σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα παρέχει στις τοπικές αρχές πρόσβαση σε επικαιροποιημένο υλικό σχετικά με τις πολιτικές και τους κανόνες της ΕΕ που ενδέχεται να επηρεάζουν την εκλογική τους περιφέρεια, στοχευμένα διαδικτυακά σεμινάρια για σημαντικά ζητήματα, καθώς και τη δυνατότητα επίσκεψης στα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Από σήμερα, οι τοπικές αρχές και οι εκπρόσωποί τους μπορούν να εγγραφούν για να συμμετάσχουν σε αυτό το έργο. Αποτελεί άμεση απάντηση σε μία από τις προτάσεις της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, η οποία ζητούσε «ένα σύστημα τοπικών συμβούλων της ΕΕ, ως μέσο για τη μείωση της απόστασης μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των Ευρωπαίων πολιτών». Το έργο αναγγέλλεται σε μια καίρια χρονική στιγμή, δεδομένου ότι την Παρασκευή 17 Ιουνίου, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωσηστην οποία περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο προτίθεται να δώσει συνέχεια στις 49 προτάσεις της Διάσκεψης.

Η Αντιπρόεδρος κ. Ντούμπραβκα Σουίτσα, η οποία θα συναντηθεί σήμερα με τον κ. Απόστολο Τζιτζικώστα, Πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών, για να εγκαινιάσει επίσημα το έργο, δήλωσε σχετικά: «Ως πρώην δήμαρχος, αντιλαμβάνομαι απόλυτα τη σημασία της τοπικής αυτοδιοίκησης για τους πολίτες μας. Η παροχή στις τοπικές αρχές των εργαλείων που χρειάζονται για να επικοινωνούν σχετικά με την ΕΕ θα βοηθήσει τους πολίτες μας να μάθουν περισσότερα για την ΕΕ και έτσι να νιώσουν μέρος του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Ενθαρρύνω όσο το δυνατόν περισσότερους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης να εγγραφούν σε αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία.» 

Το έργο υλοποιείται σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών και το «Δίκτυο εκπροσώπων των περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ». Η επικοινωνία σχετικά με την ΕΕ αποτελεί κοινή ευθύνη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και όλων των επιπέδων διακυβέρνησης στα κράτη μέλη.
 

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα