Ευρωπαϊκό Φόρουμ Πολιτικής Προστασίας: ο ρόλος του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ στο μέλλον
4 Ιουλίου, 2022
Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή συγκεντρώνει απόψεις σχετικά με τις επιδόσεις του ενωσιακού πλαισίου επιβολής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας
4 Ιουλίου, 2022

Οδός μετάβασης για τον τουρισμό: η Επιτροπή χαιρετίζει τις δεσμεύσεις επιχειρήσεων και αρχών για έναν πιο πράσινο, πιο ψηφιακό και πιο ανθεκτικό τομέα τουρισμού

Σήμερα η Επιτροπή δημοσιεύει 186 δεσμεύσεις στις οποίες περιγράφονται λεπτομερώς δράσεις για τη στήριξη ενός πιο πράσινου, πιο ψηφιακού και πιο ανθεκτικού τομέα τουρισμού στην Ευρώπη. Οι δεσμεύσεις είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων στόχων που αναπτύχθηκαν από κοινού από την Επιτροπή και τα ενδιαφερόμενα μέρη του τουριστικού τομέα, όπως, μεταξύ άλλων, δημόσιες αρχές, οργανισμοί διαχείρισης προορισμού, μεγάλες και μικρές εταιρείες, επιχειρηματικές ενώσεις, και ΜΚΟ, στο πλαίσιο μιας συνεχούς προσπάθειας να υποστηριχθεί η ταχεία ανάκαμψη του ευρωπαϊκού τουρισμού και να ενισχυθεί η ανθεκτικότητά του μέσω της βιωσιμότητας και της ψηφιοποίησης.  Για παράδειγμα, μεταξύ των δεσμεύσεων που δημοσιεύονται σήμερα, μία περιφέρεια σκοπεύει να συνδέσει, έως το 2030, όλους του παρόχους τουριστικών υπηρεσιών σε ένα ηλεκτρονικό εργαλείο κρατήσεων, παρέχοντας έτσι ένα ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων χωρίς χρέωση.

Μια άλλη δέσμευση είναι εκείνη εταιρείας κρουαζιερόπλοιων που έχει στόχο να καταστήσει, έως το 2025, όλα τα βασικά υλικά που χρησιμοποιούνται επί του πλοίου πλήρως κυκλικά, συνεχίζοντας παράλληλα τις φιλόδοξες δράσεις της στον τομέα του διαχωρισμού αποβλήτων και της ανακύκλωσης του νερού. Επίσης, αρκετές περιφερειακές αρχές και οργανισμοί διαχείρισης προορισμού δεσμεύτηκαν να θεσπίσουν ή έχουν ήδη θεσπίσει στρατηγικές για τον τουρισμό με συγκεκριμένα μέτρα για την αύξηση του μεριδίου των βιώσιμων υπηρεσιών, την ψηφιακή προσφορά πληροφοριών και διαφανείς μηχανισμούς συνεργατικής διακυβέρνησης με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι δεσμεύσεις που δημοσιεύθηκαν σήμερα ανταποκρίνονται στην έκκληση της Επιτροπής προς τα ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα του τουρισμού να συμμετάσχουν στην υλοποίηση της οδού μετάβασης για τον τουρισμό ένα σχέδιο δράσης για τη μετάβαση του τομέα, το οποίο δημιουργήθηκε από κοινού με τους ενδιαφερόμενους φορείς του κλάδου. Συνολικά 112 οργανισμοί από 20 κράτη μέλη της ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση αυτή. Πολύ περισσότερες δεσμεύσεις βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας και αναμένεται να δημοσιευθούν το φθινόπωρο του 2022. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο δεσμεύσεων και υποσχέσεων.

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα