Η Επιτροπή παρουσιάζει το νέο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Καινοτομίας
6 Ιουλίου, 2022
Από το αγρόκτημα στο πιάτο: Ένα χρόνο μετά τη θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΕ, ο κλάδος των τροφίμων δείχνει τη βούλησή του για αλλαγή
6 Ιουλίου, 2022

Δέσμη μέτρων για τις ψηφιακές υπηρεσίες: η Επιτροπή επικροτεί την έγκριση του νέου εγχειριδίου κανόνων της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

The Nucleic Acids Analysis laboratory of the Joint Research Centre (JRC)

Η Επιτροπή επικροτεί την έγκριση της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες  και της πράξης για τις ψηφιακές αγορές  από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίες προτάθηκαν από την Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2020.

Η δέσμη μέτρων για τις ψηφιακές υπηρεσίες θεσπίζει το πρώτο ολοκληρωμένο εγχειρίδιο κανόνων για τις διαδικτυακές πλατφόρμες από τις οποίες εξαρτάται η καθημερινή ζωή όλων μας. Οι νέοι αυτοί κανόνες θα εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΕ και θα δημιουργήσουν έναν ασφαλέστερο και πιο ανοικτό ψηφιακό χώρο, βασισμένο στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή, κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, δήλωσε σχετικά: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μια ισχυρή και φιλόδοξη ρύθμιση των διαδικτυακών πλατφορμών, πρώτη σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες καθιστά δυνατή την προστασία των δικαιωμάτων των χρηστών στο διαδίκτυο. Η πράξη για τις ψηφιακές αγορές δημιουργεί δίκαιες και ανοικτές διαδικτυακές αγορές. Για παράδειγμα, η παράνομη ρητορική μίσους μπορεί να αντιμετωπιστεί και στο διαδίκτυο, τα δε προϊόντα που αγοράζονται διαδικτυακά πρέπει να είναι ασφαλή. Οι μεγάλες πλατφόρμες θα πρέπει να απέχουν από την προώθηση των δικών τους συμφερόντων, να μοιράζονται τα δεδομένα τους με άλλες επιχειρήσεις και να επιτρέπουν περισσότερα καταστήματα εφαρμογών. Επειδή όσο μεγαλύτερη είναι μια πλατφόρμα, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευθύνη της· υπάρχουν πράγματα που οι μεγάλες πλατφόρμες είναι υποχρεωμένες να κάνουν και πράγματα που είναι υποχρεωμένες να μην κάνουν.»

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, κ. Τιερί Μπρετόν, δήλωσε τα εξής: «Πριν από 10 χρόνια, αλλάξαμε τα δεδομένα στις τράπεζες που είναι «πολύ μεγάλες για να χρεοκοπήσουν». Σήμερα, με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες και την πράξη για τις ψηφιακές αγορές, αλλάζουμε τα δεδομένα στις πλατφόρμες που είναι«πολύ μεγάλες για να ενδιαφερθούν». Χτίζουμε επιτέλους μια ενιαία ψηφιακή αγορά, τη σημαντικότερη στον « ελεύθερο κόσμο ». Οι ίδιοι προβλέψιμοι κανόνες θα ισχύουν παντού στην ΕΕ για τα 450 εκατομμύρια πολιτών μας, επιτυγχάνοντας για όλες και για όλους έναν ασφαλέστερο και δικαιότερο ψηφιακό χώρο.»

Η έγκριση της δέσμης μέτρων για τις ψηφιακές υπηρεσίες σε πρώτη ανάγνωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακολουθεί την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε από τους συννομοθέτες σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές αγορές στις 24 Μαρτίου και την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες  στις 23 Απριλίου του τρέχοντος έτους. Οι νέοι κανόνες θα επιβληθούν από την Επιτροπή στις μεγαλύτερες διαδικτυακές πλατφόρμες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ. Η Επιτροπή λαμβάνει επί του παρόντος όλα τα αναγκαία μέτρα για να είναι έτοιμη να αναλάβει αυτόν τον ρόλο αμέσως μόλις αρχίσουν να ισχύουν οι κανόνες.

Επόμενα βήματα

Μετά την έγκριση της δέσμης μέτρων για τις ψηφιακές υπηρεσίες σε πρώτη ανάγνωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αμφότερα τα κείμενα πρέπει τώρα να εγκριθούν επίσημα από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά την υπογραφή τους, η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες και η πράξη για τις ψηφιακές αγορές θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα. Και οι δύο πράξεις θα τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα φέτος το φθινόπωρο.

Ιστορικό

Η Επιτροπή υπέβαλε τις προτάσεις της σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες και την πράξη για τις ψηφιακές αγορές στις 15 Δεκεμβρίου 2020. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές αγορές στις 24 Μαρτίου 2022 και σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες στις 23 Απριλίου. Διατίθενται επικαιροποιημένα έγγραφα ερωτήσεων και απαντήσεων για την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες και για την πράξη για τις ψηφιακές αγορές.

Για περισσότερες πληροφορίες

Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες: Ερωτήσεις και απαντήσεις (επικαιροποιημένες)

Πράξη για τις ψηφιακές αγορές: Ερωτήσεις και απαντήσεις (επικαιροποιημένες)

Σελίδα πληροφοριών σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες

Σελίδα πληροφοριών σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές αγορές

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα