Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: 89 εκατ. ευρώ για τη στήριξη πάνω από 700 ερευνητών και ερευνητριών στην Ευρώπη
8 Ιουλίου, 2022
Ταξινομία της ΕΕ: Η ΕΕ εκφράζει ικανοποίηση για την έκβαση της σημερινής ψηφοφορίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συμπληρωματική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη
8 Ιουλίου, 2022

Αλληλεγγύη προς την Ουκρανία: Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων κ. Γιούανσον παρουσιάζει το έγγραφο καθοδήγησης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ασφαλείς Κατοικίες»

The European and Ukrainian flags

Σήμερα, σε ειδική συνεδρίαση της πλατφόρμας αλληλεγγύης προς την Ουκρανία, η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων κ. Ίλβα Γιούανσον παρουσίασε το έγγραφο καθοδήγησης για την υποστήριξη της πρωτοβουλίας «Ασφαλείς Κατοικίες». Βασιζόμενο στην τεράστια αλληλεγγύη των πολιτών της ΕΕ και στη στήριξη των τοπικών κοινοτήτων, το έγγραφο καθοδήγησης για ασφαλείς κατοικίες παρουσιάζει βασικές αρχές και πρακτικές, οι οποίες παρέχουν βοήθεια όσον αφορά τη φιλοξενία οικογενειών, διευκολύνουν την κατάλληλη αντιστοίχιση με όσους βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης και διασφαλίζουν ότι οι λύσεις ιδιωτικής στέγασης είναι κατάλληλες και ασφαλείς. Προωθεί την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στην υποδοχή νεοαφιχθέντων στη χώρα τους μέσω στήριξης για τη στέγαση και την πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως η εκπαίδευση, η απασχόληση και η υγειονομική περίθαλψη.

Επιπλέον, το έγγραφο καθοδήγησης δίνει έμφαση σε βιώσιμες λύσεις στέγασης για το μέλλον, με βάση παραδείγματα και ορθές πρακτικές από τις τοπικές αρχές, την κοινωνία των πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Προβλέπει επίσης τη στήριξη των διακρατικών σχεδίων για την ένταξη και των προγραμμάτων χορηγίας από την κοινότητα υποδοχής μέσω χρηματοδότησης που διατίθεται από την ΕΕ. Η σημερινή έγκριση του εγγράφου καθοδήγησης από την πλατφόρμα αλληλεγγύης αποτελεί ένα περαιτέρω παραδοτέο του σχεδίου 10 σημείων — Για ισχυρότερο ευρωπαϊκό συντονισμό όσον αφορά την υποδοχή ατόμων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Το ενημερωτικό δελτίο είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα