Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης: Συνάντηση της τρέχουσας εβδομάδας
11 Ιουλίου, 2022
Συγχωνεύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την εξαγορά της Ελλάκτωρ από τη Reggeborgh
13 Ιουλίου, 2022

Οι αεροπορικές εταιρείες επιστρέφουν το αντίτιμο πάνω από 500.000 κουπονιών χάρη στη δράση της ΕE και των αρχών προστασίας των καταναλωτών κατά την πανδημία του κορονοϊού

airlines

Η Επιτροπή και οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών μόλις έλαβαν από 16 μεγάλες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες επιβεβαίωση ότι επέστρεψαν το αντίτιμο πάνω από 500.000 κουπονιών, τα οποία είχαν επιβάλει στους καταναλωτές για ματαιωθείσες πτήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί προϊόν του διαλόγου που διεξήγαγε η Επιτροπή και το δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών (δίκτυο ΣΠΚ) το 2021 για την αντιμετώπιση των συνεπειών των μαζικών και πρωτοφανών ακυρώσεων πτήσεων που σημειώθηκαν στα πρώτα στάδια της πανδημίας.

Στο πλαίσιο του διαλόγου του 2021, οι αεροπορικές εταιρείες για να ευθυγραμμίσουν τις πρακτικές τους με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα δικαιώματα των καταναλωτών και των επιβατών. Οι δεσμεύσεις περιλαμβάνουν: την εκκαθάριση των καθυστερημένων επιστροφών και την έγκαιρη επιστροφή των χρημάτων των επιβατών· την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα δικαιώματα που σχετίζονται με τις ακυρώσεις· και την προσφορά στους καταναλωτές της δυνατότητας ανταλλαγής των κουπονιών με χρήματα σε όλες τις περιπτώσεις που τους είχαν προηγουμένως επιβληθεί κουπόνια. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. το σχετικό δελτίο Τύπου.

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα