Οι αεροπορικές εταιρείες επιστρέφουν το αντίτιμο πάνω από 500.000 κουπονιών χάρη στη δράση της ΕE και των αρχών προστασίας των καταναλωτών κατά την πανδημία του κορονοϊού
13 Ιουλίου, 2022
Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον ρόλο των φορέων διευκόλυνσης της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού
13 Ιουλίου, 2022

Συγχωνεύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την εξαγορά της Ελλάκτωρ από τη Reggeborgh

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, την εξαγορά της ελληνικής Ελλάκτωρ Α.Ε. από την ολλανδική Reggeborgh Invest B.V. («Reggeborgh»). Η Ελλάκτωρ είναι όμιλος υποδομών που δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς των κατασκευών, των παραχωρήσεων, του περιβάλλοντος, των ΑΠΕ και της ανάπτυξης και των υπηρεσιών ακινήτων στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Η Reggeborgh είναι επενδυτικός όμιλος με χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει δραστηριότητες στους τομείς των κατασκευών, του βιομηχανικού εφοδιασμού και των υποδομών, της επεξεργασίας αποβλήτων και των ΑΠΕ, κυρίως στο Βέλγιο, τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη εξαγορά δεν θα επιφέρει προβλήματα ανταγωνισμού, δεδομένου ότι η Ελλάκτωρ και η Reggeborgh δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές γεωγραφικές αγορές. Η πράξη εξετάστηκε δυνάμει της απλουστευμένης διαδικασίας ελέγχου των συγκεντρώσεων. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων, με αριθμό υπόθεσης M.10799.

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα