Κοινή δήλωση υποστήριξης της προσφυγής της Ουκρανίας ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου
Ιούλιος 20, 2022
Θερινές οικονομικές προβλέψεις 2022: Ο πόλεμος της Ρωσίας επιδεινώνει τις προοπτικές
Ιούλιος 20, 2022

Ανταγωνισμός: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την έκθεση του 2021 για την πολιτική ανταγωνισμού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα την έκθεση του 2021 για την πολιτική ανταγωνισμού, στην οποία παρουσιάζονται οι βασικές εξελίξεις πολιτικής και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν πέρυσι, καθώς και μια σειρά μέτρων επιβολής. Το 2021 η Επιτροπή σημείωσε σημαντική πρόοδο όσον αφορά τη συνολική επανεξέταση των βασικών κανονισμών, κατευθυντήριων γραμμών και ανακοινώσεων για τον ανταγωνισμό, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της σχετικά με μια πολιτική ανταγωνισμού κατάλληλη για νέες προκλήσεις, στην οποία σκιαγραφείται ο ρόλος της πολιτικής ανταγωνισμού στην πορεία της Ευρώπης προς την ανάκαμψη, την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και μια ανθεκτική ενιαία αγορά.

Μετά την πρόταση του 2020 για την πράξη για τις ψηφιακές αγορές, η οποία θεσπίζει μια σειρά υποχρεώσεων άμεσης εφαρμογής για τις εταιρείες που ενεργούν ως σημαντικοί ρυθμιστές της πρόσβασης για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές στην ενιαία αγορά, η Επιτροπή ενέκρινε επίσης πρόταση νέου κανονισμού για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που προκαλούνται από ξένες επιδοτήσεις στην ενιαία αγορά. Το 2021 η Επιτροπή συμμετείχε στη νομοθετική διαδικασία, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το πλήρες κείμενο της έκθεσης (που είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής θα είναι διαθέσιμα εδώ. Σχετικό ενημερωτικό γράφημα είναι επίσης διαθέσιμο στο διαδίκτυο.
 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα