Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας χαρτογραφεί την έρευνα που χρηματοδότησε
Ιούλιος 20, 2022
Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την τροποποίηση του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων της Ελλάδας για την περίοδο 2022-2027
Ιούλιος 20, 2022

Εφαρμογή των κυρώσεων: Η Επιτροπή παρέχει πρόσθετες οδηγίες σχετικά με τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων από τη Ρωσία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε περαιτέρω οδηγίες προς τα κράτη μέλη σχετικά με τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων από τη Ρωσία. Η δημοσίευση των οδηγιών εντάσσεται στην τακτική ανταλλαγή απόψεων σε τεχνικό επίπεδο σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ, τα οποία έχουν επιβληθεί ομόφωνα από το Συμβούλιο ως απάντηση στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Οι εν λόγω οδηγίες επιβεβαιώνουν ότι δεν επιτρέπεται βάσει των μέτρων της ΕΕ η οδική διαμετακόμιση εμπορευμάτων, για τα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις, από ρωσικούς μεταφορείς. Δεν ισχύει παρόμοια απαγόρευση για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, χωρίς ωστόσο να αναιρείται η υποχρέωση των κρατών μελών να διενεργούν αποτελεσματικούς ελέγχους.

Τα κράτη μέλη ελέγχουν κατά πόσον οι όγκοι διαμετακόμισης παραμένουν εντός των ιστορικών μέσων όρων της τελευταίας τριετίας, αντικατοπτρίζοντας ιδίως την πραγματική ζήτηση για βασικά αγαθά στον προορισμό, και διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχουν ασυνήθεις ροές ή εμπορικές πρακτικές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καταστρατήγηση των μέτρων. Η διαμετακόμιση στρατιωτικών και διπλής χρήσης προϊόντων και τεχνολογίας που υπόκεινται σε κυρώσεις απαγορεύεται πλήρως σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τον τρόπο μεταφοράς. Σκοπός του κειμένου είναι να διευκρινίσει τους εφαρμοστέους κανόνες και να υπενθυμίσει ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται να αποτρέπουν κάθε δυνατή μορφή καταστρατήγησης των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ. Υπό το πρίσμα αυτό, η Επιτροπή υπογραμμίζει τη σημασία της παρακολούθησης των αμφίδρομων εμπορικών ροών μεταξύ της Ρωσίας και της περιφέρειας του Καλίνινγκραντ, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα εμπορεύματα για τα οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις δεν μπορούν να εισέλθουν στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα