Η ΕΕ αντισταθμίζει τη δραματική μείωση των εισαγωγών ουκρανικού αραβοσίτου και αυξάνει τις εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων στην Αφρική
20 Αυγούστου, 2022
Παγκόσμια Ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων 2022: Χρήση και κατάχρηση της τεχνολογίας
21 Αυγούστου, 2022

Υποδομές μεταφορών: Η Επιτροπή τροποποιεί την πρόταση για το ΔΕΔ-Μ ώστε να αντικατοπτρίζει τις επιπτώσεις της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας στις υποδομές

Η Επιτροπή τροποποίησε χθες την πρότασή της του Δεκεμβρίου 2021, που εξετάζεται επί του παρόντος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, για την αναθεώρηση του κανονισμού για το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (κανονισμός ΔΕΔ-Μ). Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει επαναπροσδιορίσει το γεωπολιτικό τοπίο. Οι επιπτώσεις του πολέμου στις παγκόσμιες αγορές, τις αλυσίδες εφοδιασμού και την επισιτιστική ασφάλεια κατέδειξαν πόσο κρίσιμες είναι, περισσότερο από ποτέ, οι καλύτερες συνδέσεις με τις γειτονικές χώρες εταίρους της ΕΕ.

Η Επίτροπος Μεταφορών κ. Αντίνα Βαλεάν δήλωσε σχετικά: «Με την επέκταση τεσσάρων ευρωπαϊκών διαδρόμων μεταφορών στο έδαφος της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων της Μαριούπολης και της Οδησσού, η πρότασή μας θα συμβάλει στη βελτίωση της συνδεσιμότητας των μεταφορών μεταξύ των δύο αυτών χωρών και της ΕΕ, διευκολύνοντας τις οικονομικές συναλλαγές και παρέχοντας καλύτερες συνδέσεις τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις. Οι διάδρομοι αυτοί θα αποτελέσουν επίσης βασική προτεραιότητα στο πλαίσιο της ανοικοδόμησης των υποδομών μεταφορών της Ουκρανίας μετά τον τερματισμό του πολέμου. Οι προσπάθειές μας για τη διευκόλυνση των εξαγωγών σιτηρών από την Ουκρανία μέσω των λωρίδων αλληλεγγύης κατέδειξαν επίσης τη σημασία της διαλειτουργικότητας στο σύστημα μεταφορών και ενίσχυσαν την ανάγκη να αυξηθεί η σύγκλιση εντός του δικτύου της ΕΕ, ώστε να καταστεί ανθεκτικότερο και να ενδυναμωθεί η εσωτερική αγορά.»

Η Επιτροπή προετοίμασε το έδαφος για την επέκταση αυτή, όταν ενέκρινε αναθεωρημένους χάρτες για το δίκτυο ΔΕΔ-Μ στην Ουκρανία στις αρχές του τρέχοντος μήνα. Η χθεσινή τροποποιημένη πρόταση αφαιρεί τη Ρωσία και τη Λευκορωσία από τους χάρτες ΔΕΔ-Μ. Στο παρόν πλαίσιο, η συνεργασία με τις χώρες αυτές δεν είναι ούτε κατάλληλη ούτε προς το συμφέρον της Ένωσης. Τέλος, η πρόταση απαιτεί να κατασκευαστούν νέες γραμμές στα κράτη μέλη της ΕΕ που έχουν χερσαία σύνορα με άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με το τυποποιημένο ευρωπαϊκό εύρος σιδηροτροχιάς και καλεί τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν τη μετάβαση των υφιστάμενων σιδηροδρομικών γραμμών στο ευρωπαϊκό τυποποιημένο εύρος τροχιάς, όταν δικαιολογείται από οικονομική άποψη. Η τροποποίηση ανταποκρίνεται στην ανακοίνωση για τις λωρίδες αλληλεγγύης, η οποία έχει ως στόχο να βοηθήσει τα ουκρανικά γεωργικά προϊόντα και άλλα αγαθά να φθάσουν στην ΕΕ και στις παγκόσμιες αγορές. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

 

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα