Η Επιτροπή ξεκινάει δημόσια διαβούλευση όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την αξιολόγηση των κρατικών εγγυήσεων για δάνεια
6 Σεπτεμβρίου, 2022
Επίσκεψη του Αντιπροέδρου Σχοινά στο Γκντανσκ για την επέτειο της υπογραφής της Συμφωνίας του Γκντανσκ
6 Σεπτεμβρίου, 2022

Συγκεντρώσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει τη δημιουργία μιας κοινής επιχείρησης από τις Suez και Acea

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, τη δημιουργία μιας νέας, λειτουργικά αυτόνομης εταιρείας, η οποία θα ελέγχεται από κοινού από τη Suez, η οποία έχει την έδρα της στη Γαλλία και την Acea, η οποία έχει την έδρα της στην Ιταλία. Η κοινή επιχείρηση θα αναπτύξει και στη συνέχεια θα διαθέσει στο εμπόριο ένα καινοτόμο σύστημα μέτρησης για υπηρεσίες ύδρευσης.

Η Suez έχει παρουσία σε όλο τον κόσμο, δραστηριοποιούμενη στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης νερού, παραγωγής και διανομής πόσιμου νερού και ανάκτησης λυμάτων για δημόσιους πελάτες. Η Acea δραστηριοποιείται στην Ιταλία, μεταξύ άλλων στους τομείς της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ύδρευσης, της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, της πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και της παραγωγής ενέργειας.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη συγκέντρωση δεν θα επιφέρει προβλήματα ανταγωνισμού, δεδομένων των πολύ περιορισμένων αλληλεπικαλύψεων μεταξύ των δραστηριοτήτων των εταιρειών εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η πράξη εξετάστηκε δυνάμει της απλουστευμένης διαδικασίας ελέγχου των συγκεντρώσεων. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον Ανταγωνισμό, στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων με αριθμό υπόθεσης M.10633.

 

 

Press Release in English

 

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα