Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν για την ενέργεια
9 Σεπτεμβρίου, 2022
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: η Επιτροπή καταχωρίζει δύο νέες πρωτοβουλίες, για την ανανεώσιμη ενέργεια και για την προστασία της αγροτικής κληρονομιάς
9 Σεπτεμβρίου, 2022

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τον χάρτη πορείας των συννομοθετών για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία μεταξύ των συννομοθετών σχετικά με έναν κοινό χάρτη πορείας για το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Αυτό επιβεβαιώνει την κοινή δέσμευση να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την έγκριση των νομοθετικών προτάσεων σχετικά με τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης πριν από το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου 2019-2024.

Το σύμφωνο προσφέρει την ολοκληρωμένη προσέγγιση που απαιτείται για τη διαχείριση της μετανάστευσης με αποτελεσματικό και ανθρώπινο τρόπο.  Είναι σημαντικό το ότι τώρα έχει χαραχτεί μια σαφής πορεία προς τα μπρος, με χρονοδιάγραμμα για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των συννομοθετών, που θα αρχίσουν το αργότερο έως το τέλος του 2022 και θα έχουν ολοκληρωθεί έως τον Φεβρουάριο του 2024.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρέχει την πλήρη υποστήριξή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Τσεχική αλλά και τις επόμενες Προεδρίες του Συμβουλίου για την επίτευξη προόδου στις διαπραγματεύσεις.

Περισσότερες πληροφορίες 

Σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο

Κανονισμός Eurodac  

Κανονισμός για τον έλεγχο διαλογής στα σύνορα

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα