Δασικές πυρκαγιές: 170 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση του στόλου rescEU
9 Οκτωβρίου, 2022
Προστασία των καταναλωτών: H πλατφόρμα SHOPIFY δεσμεύεται να υιοθετήσει πρακτικές που θα την καταστήσουν ασφαλέστερη για τους καταναλωτές
9 Οκτωβρίου, 2022

Η Ευρώπη ενισχύει τις επενδύσεις στην έρευνα για το 6G και επιλέγει 35 νέα έργα αξίας 250 εκατ. ευρώ

6g

Η κοινή επιχείρηση «Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες» δημιούργησε το πρώτο της χαρτοφυλάκιο επιλέγοντας 35 έργα έρευνας, καινοτομίας και δοκιμών για την εξέλιξη των οικοσυστημάτων 5G και την προώθηση της έρευνας για την τεχνολογία 6G στην Ευρώπη. Το νέο αυτό χαρτοφυλάκιο έχει συνδυασμένη χρηματοδότηση ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη, με στόχο  τη δημιουργία μιας υψηλού επιπέδου ευρωπαϊκής αλυσίδας εφοδιασμού για προηγμένα συστήματα 5G και η οικοδόμηση ικανοτήτων τεχνολογίας 6G στην Ευρώπη. Τα εν λόγω έργα έρευνας και καινοτομίας επιλέχθηκαν μετά από αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων της κοινής επιχείρησης «Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες». Θα αναπτύξουν δομικά στοιχεία έξυπνης επικοινωνίας, συστήματα και δίκτυα για την τεχνολογία 6G, μέσω της περαιτέρω αναβάθμισης της τεχνολογίας 5G αλλά και μιας πιο ρηξικέλευθης προσέγγισης που θα διερευνήσει τα οφέλη πολλά υποσχόμενων νέων τεχνολογικών εργαλείων.

Οι πρωτοβουλίες επικύρωσης τεχνολογίας θα αναπτύξουν πειραματικές υποδομές και θα πραγματοποιήσουν μεγάλης κλίμακας δοκιμές και πιλοτικά έργα σε διάφορους επιχειρηματικούς και βιομηχανικούς τομείς, όπως τα μέσα ενημέρωσης, το βιομηχανικό διαδίκτυο των πραγμάτων, η ενέργεια, οι κατασκευές, η αυτοκινητοβιομηχανία, η ηλεκτρονική υγεία, ο πολιτισμός, η γεωργία και η εκπαίδευση. Η κοινή επιχείρηση «Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες» αποσκοπεί στην ενίσχυση της ηγετικής θέσης της Ευρώπης στην ανάπτυξη και την εγκατάσταση τεχνολογιών δικτύων επόμενης γενιάς, καθώς και συνδεδεμένων συσκευών και υπηρεσιών, μέσω ενός φιλόδοξου χάρτη πορείας για την έρευνα και την καινοτομία και μέσω ενός άρτιου θεματολογίου ανάπτυξης. Επιπλέον, συμβάλλει στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για βιώσιμες, ανθεκτικές και κλιματικά ουδέτερες υποδομές και υπηρεσίες δικτύου. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα