Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή παρατείνει και τροποποιεί το προσωρινό πλαίσιο κρίσης
7 Νοεμβρίου, 2022
Μεγάλη εκδήλωση για το μέλλον του διαδικτύου μεθαύριο στην Πράγα
7 Νοεμβρίου, 2022

Η Επιτροπή διαθέτει άλλα 100 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των κρατών μελών που φιλοξενούν πρόσφυγες από την Ουκρανία

The Berlaymont Building and European Flags

Την Παρασκευή, η Επιτροπή διέθεσε άλλα 100 εκατ. ευρώ σε επτά κράτη μέλη που φιλοξενούν μεγάλο αριθμό προσφύγων. Η απόφαση έρχεται σε συνέχεια της παγκόσμιας εκδήλωσης δωρητών της 9ης Απριλίου «Stand Up for Ukraine», στο πλαίσιο της οποίας η Επιτροπή δέσμευσε ποσό ύψους έως 400 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των προσφύγων από την Ουκρανία στα κράτη μέλη που επηρεάζονται περισσότερο. Η πρώτη δόση της βοήθειας έκτακτης ανάγκης  ύψους 248 εκατ. ευρώ διατέθηκε τον Μάιο σε πέντε κράτη μέλη της πρώτης γραμμής. Έτσι, η  Πολωνία, η Ρουμανία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Τσεχία έχουν ήδη λάβει πρόσθετη στήριξη. Αυτή η δεύτερη δόση της βοήθειας έκτακτης ανάγκης από τα ταμεία εσωτερικών υποθέσεων θα στηρίξει την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία, τη Βουλγαρία, την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία.

 

Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια αυτά για να συνεχίσουν να προσφέρουν  στους πρόσφυγες άμεση βοήθεια, παρέχοντας, μεταξύ άλλων, τρόφιμα, μεταφορές και προσωρινή στέγαση. Τα κονδύλια αυτά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να ενισχύσουν την ικανότητα των κρατών για ενσωμάτωση των προσφύγων, συμπεριλαμβανομένων ευάλωτων ομάδων , όπως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι. Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές διαδραματίζουν και αυτές καίριο ρόλο στην παροχή βοήθειας. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διοχετεύσουν μέρος αυτής της χρηματοδότησης έκτακτης ανάγκης και σε αυτούς τους φορείς. Για να εξασφαλιστεί η ταχεία εκταμίευση των κονδυλίων, η Επιτροπή θα αποδεσμεύσει τα χρήματα βάσει των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων και όχι των πραγματικών δαπανών. Τα υπόλοιπα 52 εκατ. ευρώ θα διοχετευθούν σε μεταγενέστερο στάδιο για την κάλυψη αναγκών που θα προκύψουν, παρέχοντας στέγαση, ποιοτικές ψυχολογικές πρώτες βοήθειες, στήριξη ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνική στήριξη σε άτομα που εγκαταλείπουν την Ουκρανία.

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα