Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας: Νέες επιχορηγήσεις ύψους 295 εκατ. ευρώ για ερευνητές που θα ασχοληθούν με την αντιμετώπιση σύνθετων επιστημονικών προκλήσεων
7 Νοεμβρίου, 2022
Η Επιτροπή και η UEFA εγκαινιάζουν για δεύτερη χρονιά την εκστρατεία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής: «Γίνε οπαδός και της εξοικονόμησης ενέργειας»
7 Νοεμβρίου, 2022

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή διαβουλεύεται περαιτέρω με τα κράτη μέλη σχετικά με την παράταση και την προσαρμογή του προσωρινού πλαισίου κρίσης

The Berlaymont Building and European Flags

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει περαιτέρω διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη σχετικά με την παράταση και την προσαρμογή του προσωρινού πλαισίου κρίσης για τις κρατικές ενισχύσεις με στόχο τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Το εν λόγω προσωρινό πλαίσιο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 23 Μαρτίου 2022 και τροποποιήθηκε για πρώτη φορά στις 20 Ιουλίου 2022. Οι περαιτέρω διαβουλεύσεις έρχονται σε συνέχεια μιας πρώτης διαβούλευσης με τα κράτη μέλη, η οποία ξεκίνησε στις 5 Οκτωβρίου 2022. Λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που έχουν ήδη ληφθεί από τα κράτη μέλη και υπό το πρίσμα του πρόσφατου κανονισμού σχετικά με επείγουσα παρέμβαση για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας [κανονισμός (ΕΕ) 2022/1854] και της πρότασης της Επιτροπής για νέο κανονισμό έκτακτης ανάγκης, η Επιτροπή θα διεξαγάγει περαιτέρω διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά πιθανές τροποποιήσεις που αφορούν: α) στοχευμένη προσαρμογή για να διευρυνθεί η δυνατότητα των κρατών μελών να παρέχουν δημόσιες εγγυήσεις σε εταιρείες ενέργειας, προκειμένου να καλύπτουν τις χρηματοοικονομικές εξασφαλίσεις για τις εμπορικές τους δραστηριότητες, δεδομένων των τρεχουσών τιμών και της αστάθειας της αγοράς· και β) πρόσθετες προσαρμογές ώστε να επιτραπεί στα κράτη μέλη να παράσχουν περαιτέρω στήριξη σε επιχειρήσεις που πλήττονται από τις υψηλές τιμές της ενέργειας.

Κύριος στόχος της πρότασης είναι να αυξηθεί περαιτέρω η ευελιξία με σκοπό την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη στήριξη των επιχειρήσεων που βρίσκονται αντιμέτωπες με σημαντικές αυξήσεις του ενεργειακού τους κόστους, προστατεύοντας παράλληλα τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά. Η Επιτροπή προτίθεται να εγκρίνει το αναθεωρημένο προσωρινό πλαίσιο κρίσης έως τα τέλη Οκτωβρίου, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που ελήφθησαν από τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, τα στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής για έναν νέο κανονισμό έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών φυσικού αερίου στην ΕΕ και για τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού τον φετινό χειμώνα.

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα