Εγκαινιάστηκε ο νέος σταθμός Φόρτωσης Φορτηγών LNG στη Ρεβυθούσα
24 Οκτωβρίου, 2022
Τελετή απονομής του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καινοτόμου Διδασκαλίας: Μια γιορτή για τις καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας
7 Νοεμβρίου, 2022

Πράσινη εταιρική σχέση ΕΕ-Μαρόκου: 115 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της ανάπτυξης των τομέων της γεωργίας και της δασοκομίας στο Μαρόκο

Morocco

Σήμερα, η Επιτροπή ενέκρινε νέο πρόγραμμα ύψους 115 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της οικολογικής, συμπεριληπτικής και καινοτόμου ανάπτυξης των τομέων της γεωργίας και της δασοκομίας στο Μαρόκο.
Το πρόγραμμα «Πράσινη Γη» στόχο έχει να συμβάλει στις εθνικές στρατηγικές του Μαρόκου «Πράσινη γενιά» και «Δάση του Μαρόκου», που καλύπτουν την περίοδο 2020-2030, μέσω της προώθησης της οικολογικής μετάβασης, η οποία ευνοεί τη δημιουργία ευκαιριών αξιοπρεπούς εργασίας στο Μαρόκο στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας. Το πρόγραμμα έχει τρεις ειδικούς στόχους: τη στήριξη βιώσιμων γεωργικών αξιακών αλυσίδων, την προστασία και τη διαχείριση των δασών, και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κοινωνική ένταξη σε αμφότερους τους τομείς. Η πράσινη εταιρική σχέση ΕΕ-Μαρόκου είναι η πρώτη τέτοιου είδους πρωτοβουλία που δρομολογεί η ΕΕ με χώρα εταίρο. Αποσκοπεί στην προώθηση της εξωτερικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας μέσω επιτόπιων δράσεων και θα αποτελέσει πρότυπο για παρόμοιες εταιρικές σχέσεις με άλλες χώρες, μεταξύ άλλων και στην αφρικανική ήπειρο, όπου το Μαρόκο βρίσκεται ήδη στην πρωτοπορία όσον αφορά τις περιβαλλοντικές και κλιματικές φιλοδοξίες. Ενόψει της COP27, η εν λόγω εταιρική σχέση στέλνει επίσης ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα όσον αφορά την κοινή φιλοδοξία για την αντιμετώπιση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου.
 

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα