Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τα Μέσα Ενημέρωσης: Οι επαγγελματίες των ΜΜΕ θα συζητήσουν σχετικά με την καινοτομία και τη συνεργασία
10 Νοεμβρίου, 2022
Επισιτιστική ασφάλεια: η Επιτροπή εξετάζει το ζήτημα της διαθεσιμότητας και της οικονομικής προσιτότητας των λιπασμάτων στην ΕΕ και παγκοσμίως
10 Νοεμβρίου, 2022

Η Επιτροπή συνάπτει συμφωνία με την BioNTech-Pfizer για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να διαχειριστούν καλύτερα τις ανάγκες τους όσον αφορά την προμήθεια & παράδοση εμβολίων

Hearing of Stella Kyriakides, Member designate of the EC, at the EP

Η Επιτροπή έχει συνάψει τροποποίηση της συμφωνίας αγοράς με την BioNTech-Pfizer για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να διαχειριστούν καλύτερα τις ανάγκες τους σε εμβόλια. Η τροποποίηση διασφαλίζει τη δυνατότητα, κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, να παραδίδονται δόσεις εμβολίων σε καθορισμένη κεντρική εγκατάσταση αποθήκευσης αντί να παραδίδονται απευθείας στο εν λόγω κράτος μέλος. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να βοηθήσει τα κράτη μέλη, αφενός, να διαχειρίζονται καλύτερα την αποθήκευση των δόσεων που παραγγέλλουν και, αφετέρου, να τους εξασφαλίσει πρόσθετη χωρητικότητα αποθήκευσης, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου δήλωσε σχετικά: «Κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών μας, συνεργαστήκαμε εντατικά με τους παρασκευαστές εμβολίων για την εξεύρεση ευέλικτων ρυθμίσεων όσον αφορά την παράδοση ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων κατά του κορονοϊού, ώστε να διασφαλίσουμε ότι καλύπτεται η ζήτηση και ότι θα έχουν πρόσβαση σε δόσεις εμβολίων όσοι έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Αυτή η τροποποίηση της σύμβασης με την BioNTech-Pfizer σημαίνει ότι τα κράτη μέλη θα μπορούν να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται καλύτερα τον εφοδιασμό τους με εμβόλια κατά του κορονοϊού, διασφαλίζοντας την πρόσβαση σε επαρκείς δόσεις για να προστατεύσουν τους πολίτες τους και για να είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν τυχόν περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων. Λύσεις όπως αυτή δείχνουν τι σημαίνει Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε δράση για την προστασία της δημόσιας υγείας των πολιτών μας.»

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν επί του παρόντος τα επικαιροποιημένα εμβόλια της BioNTech-Pfizer για τις παραλλαγές BA. 4/5, που διασφαλίζουν την καλύτερη προστασία των πολιτών έναντι των κυρίαρχων παραλλαγών.

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα