Κοινή δήλωση σχετικά με το νέο επενδυτικό σχέδιο της Νότιας Αφρικής για δίκαιη ενεργειακή μετάβαση
10 Νοεμβρίου, 2022
Κόρδοβα, Γκρενόμπλ, Αμβούργο, Λιουμπλιάνα, Μέριδα και Χελέφτεο είναι οι φιναλίστ για το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης 2023
10 Νοεμβρίου, 2022

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας προκηρύσσει νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη στήριξη έργων σχετικά με την ανάπτυξη ικανοτήτων καινοτομίας

ειτ

Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) δημοσίευσε την τρίτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την «πρωτοβουλία HEI: ανάπτυξη ικανοτήτων καινοτομίας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση». Στο πλαίσιο της πρόσκλησης αυτής, έως και 12 εκατ. ευρώ από τη χρηματοδότηση του ΕΙΤ θα διατεθούν για τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τους εταίρους τους για την υλοποίηση έργων με επίκεντρο την ανάπτυξη ικανοτήτων και την κατάρτιση ταλέντων σε τομείς υπερπροηγμένης τεχνολογίας. Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι μη ακαδημαϊκοί εταίροι από την Ευρώπη και τις συνδεδεμένες χώρες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» έχουν δικαίωμα να υποβάλουν πρόταση στο πλαίσιο της πρόσκλησης, η οποία θα διαρκέσει έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023 και θα χρηματοδοτήσει συνολικά 16 έργα.

Ηκ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, δήλωσε σχετικά: «Με την πρωτοβουλία του ΕΙΤ για τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΗΕΙ), θέλουμε να δώσουμε στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ΕΕ τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις δυναμικές τους ιδέες για την προώθηση της καινοτομίας. Ο συνδυασμός εμπειρογνωμοσύνης, καθοδήγησης και χρηματοδότησης θα βοηθήσει άμεσα τα πανεπιστήμιά μας να αναπτύξουν ειδικά σχέδια δράσης και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ικανότητες καινοτομίας τους».

Η πρόσκληση βασίζεται στην επιτυχία των προηγούμενων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που προκηρύχθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας HEI του ΕΙΤ, η οποία χρηματοδότησε 50 έργα που αντιπροσώπευαν περισσότερα από 290 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 300 μη ακαδημαϊκούς οργανισμούς, όπως ιδιωτικές οντότητες, ερευνητικά κέντρα, δημόσιες αρχές και ενώσεις. Η πρωτοβουλία HEI συμβάλλει στην πρόσφατα δρομολογηθείσα πρωτοβουλία «Deep Tech Talent Initiative», μια εμβληματική δράση του ΕΙΤ, η οποία αποσκοπεί στην κατάρτιση 1 εκατομμυρίου Ευρωπαίων σε τομείς υπερπροηγμένης τεχνολογίας έως το 2025. Περισσότερες πληροφορίες, μεταξύ άλλων σχετικά με μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων για την παροχή βοήθειας στους δυνητικούς υποψήφιους, είναι διαθέσιμες εδώ.

 

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα