Επισιτιστική ασφάλεια: η Επιτροπή εξετάζει το ζήτημα της διαθεσιμότητας και της οικονομικής προσιτότητας των λιπασμάτων στην ΕΕ και παγκοσμίως
10 Νοεμβρίου, 2022
Βιοποικιλότητα: Ισχυρότερα μέτρα κατά της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών
14 Νοεμβρίου, 2022

Η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προσφορών για τεχνικές γνώσεις σε σχέση με τις αγορές ψηφιακών υπηρεσιών

The Berlaymont Building and European Flags

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης σε σχέση με τις αγορές ψηφιακών υπηρεσιών, η οποία θα στηρίξει τις προσπάθειες επιβολής της νομοθεσίας για τη διασφάλιση της δυνατότητας διεκδίκησης και του ανοικτού και δίκαιου χαρακτήρα των εν λόγω αγορών, μεταξύ άλλων μέσω της επιβολής των κανόνων ανταγωνισμού και της πράξης για τις ψηφιακές αγορές. Δεδομένου του εξαιρετικά τεχνικού χαρακτήρα και της πολυπλοκότητας των ψηφιακών αγορών, καθώς και της ανάγκης για ταχείες δράσεις έρευνας και επιβολής στις εν λόγω συνεχώς εξελισσόμενες αγορές, η Επιτροπή προτίθεται να αξιοποιήσει εξωτερικές τεχνικές γνώσεις και εμπειρογνωμοσύνη.
Συνεπώς, κύριος στόχος της ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι ο εντοπισμός δυνητικών παρόχων τέτοιων εξειδικευμένων γνώσεων σε ορισμένες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως λειτουργικά συστήματα, φυλλομετρητές (web browsers), υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και άλλες υπηρεσίες. Προκειμένου να επιτευχθεί ο σωστός συνδυασμός δεξιοτήτων και τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης στις διάφορες σχετικές ψηφιακές υπηρεσίες, η πρόσκληση υποβολής προσφορών χωρίζεται σε δύο τμήματα, τα οποία επικεντρώνονται σε ζητήματα που σχετίζονται με την πρόσβαση και σε ζητήματα που σχετίζονται με τα δεδομένα αντίστοιχα. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως τις 10 Ιανουαρίου 2023.

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα