Βιοποικιλότητα: Ισχυρότερα μέτρα κατά της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών
14 Νοεμβρίου, 2022
Κυβερνοάμυνα: η ΕΕ ενισχύει τη δράση κατά των κυβερνοαπειλών
14 Νοεμβρίου, 2022

Στη δεύτερη επέτειό του το σύμφωνο για τις δεξιότητες αγγίζει τα 1.000 μέλη

reskilling

Δύο χρόνια μετά την έναρξή του, το σύμφωνο για τις δεξιότητες επιτυγχάνει ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς ο αριθμός των μελών του φτάνει τα 1.000. Σε αυτά περιλαμβάνονται μεγάλες πολυεθνικές, ΜΜΕ, τοπικοί πάροχοι προγραμμάτων κατάρτισης και εμπορικά επιμελητήρια. Το σύμφωνο αποτελεί κεντρικό στοιχείο του ευρωπαϊκού θεματολογίου δεξιοτήτων.

Η επιτυχία αυτή έρχεται την πιο κατάλληλη στιγμή, καθώς η ανάπτυξη δεξιοτήτων είναι πιο σημαντική από ποτέ στην ΕΕ: θα ενδυναμώσει τους πολίτες ώστε να αξιοποιήσουν στο μέγιστο την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και την οικονομική ανάκαμψη, ενώ παράλληλα θα βοηθήσει της επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό, να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να έχουν βιώσιμη ανάπτυξη. Για τους λόγους αυτούς, η επανειδίκευση και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων πρέπει να γίνουν κομμάτι της καθημερινότητας.

Τα κράτη μέλη ενέκριναν τον κοινωνικό στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2030», ο οποίος συνίσταται στη διασφάλιση της συμμετοχής τουλάχιστον του 60 % των ενηλίκων σε προγράμματα κατάρτισης κάθε χρόνο, και παρουσίασαν τους τρόπους με τους οποίους θα συμβάλλουν στην επίτευξη του εν λόγω στόχου. Η εξέλιξη αυτή είναι πολύ σημαντική και για την επίτευξη του στόχου για ποσοστό απασχόλησης τουλάχιστον 78 % έως το 2030.

Στο πλαίσιο αυτό, το σύμφωνο για τις δεξιότητες προσφέρει μια μοναδική πλατφόρμα συνεργασίας στην οποία συμμετέχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί που δεσμεύονται να παρέχουν συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης για εργαζομένους σε ολόκληρη την Ευρώπη, και οι οποίοι έχουν μέχρι στιγμής δεσμευτεί να αναλάβουν την κατάρτιση 6 εκατομμυρίων ατόμων.

Η Επιτροπή πρότεινε να ανακηρυχθεί το 2023 Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων, δίνοντας έτσι νέα ώθηση για επενδύσεις σε δεξιότητες σε ολόκληρη την ΕΕ.

Το σύμφωνο για τις δεξιότητες δύο χρόνια μετά

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που προσχωρούν στο σύμφωνο υπογράφουν έναν Χάρτη με τον οποίον καθορίζονται οι αρχές της ποιοτικής κατάρτισης, της διά βίου μάθησης και της συμπεριληπτικότητας. Από την έναρξή του, στις 10 Νοεμβρίου 2020, το σύμφωνο για τις δεξιότητες έχει κινητοποιήσει:

 • 12 μεγάλης κλίμακας ευρωπαϊκές συμπράξεις δεξιοτήτων σε στρατηγικά βιομηχανικά οικοσυστήματα και τομείς. Από κοινού οι συμπράξεις αυτές έχουν δεσμευτεί να φροντίσουν κατά τα προσεχή έτη για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευσησχεδόν 6 εκατομμυρίων ατόμων, στους παρακάτω τομείς:
  • Ψηφιακή οικονομία: στους στόχους περιλαμβάνονται η στήριξη των γυναικών ώστε να αναλάβουν ψηφιακές θέσεις εργασίας, έως το 2030 να απασχολούνται στην ΕΕ 20 εκατομμύρια ειδικοί στον τομέα των ΤΠΕ, και τουλάχιστον το 80 % των εργαζομένων να διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ για την ψηφιακή δεκαετία.
  • Κατασκευαστικός τομέας: τουλάχιστον 3 εκατομμύρια εργαζόμενοι (που αντιστοιχούν στο ένα τέταρτο του εργατικού δυναμικού στην ΕΕ) θα λάβουν κατάρτιση εντός της επόμενης πενταετίας.
  • Τουρισμός: το 10 % του εργατικού δυναμικού, ή περίπου 1,3 εκατομμύρια εργαζόμενοι, θα αποκτήσει νέες δεξιότητες έως το 2030, και 6,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι (50 % του τομέα) θα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και σε ειδική στήριξη.
  • Υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: προσέλκυση έως και 54.000 νέων εργαζομένων, ιδίως νεαρών ατόμων και γυναικών, κατά την πρώτη πενταετία, εστιάζοντας στην παροχή κατάρτισης για την απόκτηση δεξιοτήτων. Τα άτομα που κατέχουν διευθυντικές θέσεις θα επωφεληθούν επίσης από την ψηφιακή διά βίου μάθηση.
  • Αεροδιαστημική και άμυνα: κάθε χρόνο 200.000 άτομα που εργάζονται επί του παρόντος στον τομέα θα λαμβάνουν κατάρτιση, και 300.000 άτομα θα εκπαιδεύονται για να ενταχθούν στον τομέα. Αυτό αντιστοιχεί σε δημόσια και ιδιωτική επένδυση ύψους 1 δισ. ευρώ κατά την επόμενη δεκαετία.
 • 1.000 μέλη. Τα μέλη είναι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, ΜΜΕ, τοπικοί πάροχοι προγραμμάτων κατάρτισης, εμπορικά επιμελητήρια, περιφερειακές αρχές και εκπρόσωποι εργοδοτών και συνδικαλιστικών οργανώσεων που καλύπτουν όλα τα κράτη μέλη και πολλές ευρωπαϊκές περιφέρειες. Μερικά παραδείγματα δεσμεύσεων των μελών είναι τα εξής:
  • Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συγκόλλησης (European Welding Federation) θα εκπαιδεύσει 100.000 εργαζομένους στην τρισδιάστατη εκτύπωση έως το 2030.
  • Η εταιρεία SAP θα διοργανώσει κύκλους μαθημάτων για 200.000 εκπαιδευόμενους στην ΕΕ σε διάστημα δύο ετών.
  • Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα αναπτύξει 40 προγράμματα κατάρτισης και θα εκπαιδεύσει 700 επαγγελματίες.
  • Η επιτροπή Screen Skills Committee Sweden, η οποία εκπροσωπεί τη σουηδική κινηματογραφική και τηλεοπτική βιομηχανία, έχει αναπτύξει μια μέθοδο επικύρωσης τεσσάρων σταδίων για τους σπουδαστές, προκειμένου να τους βοηθήσει να αντιστοιχίσουν τα προσόντα τους με τις διαθέσιμες θέσεις στον κλάδο.

Ιστορικό

Το σύμφωνο για τις δεξιότητες, που ξεκίνησε στις 10 Νοεμβρίου 2020, φέρνει σε επαφή επιχειρήσεις, εργαζομένους, τοπικές αρχές, κοινωνικούς εταίρους, παρόχους κατάρτισης και γραφεία εύρεσης εργασίας για να προσδιορίσουν ποιες δεξιότητες χρειάζονται, και να αναλάβουν δεσμεύσεις για την επανειδίκευση των εργαζομένων, κατά προτίμηση με τη συνένωση των προσπαθειών τους στο πλαίσιο μιας εταιρικής σχέσης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό, την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, καθώς και τις τοπικές, περιφερειακές στρατηγικές ανάπτυξης.

Μέχρι σήμερα, 1.000 οργανισμοί έχουν προσχωρήσει στο σύμφωνο για τις δεξιότητες και 12 συμπράξεις μεγάλης κλίμακας έχουν δεσμευτεί να συμβάλουν στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων 6 εκατομμυρίων ατόμων. Το 1.000ό μέλος θα προσχωρήσει επίσημα στο σύμφωνο κατά τη διάρκεια ειδικής συνόδου σχετικά με το σύμφωνο για τις δεξιότητες στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τα Κοινωνικά Δικαιώματα στις 16 Νοεμβρίου.

Το σύμφωνο για τις δεξιότητες είναι μία από τις εμβληματικές δράσεις στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού θεματολογίου δεξιοτήτων, το οποίο εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2020. Όσον αφορά το μέλλον, η Επιτροπή θα αναπτύξει περαιτέρω το σύμφωνο για τις δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένης της περιφερειακής του διάστασης, ιδίως μέσω της προαγωγής και της δημιουργίας περιφερειακών εταιρικών σχέσεων για τις δεξιότητες, ώστε να προωθηθεί η αποτελεσματική επιτόπια δράση σχετικά με τις δεξιότητες.

Προσχωρώντας στο σύμφωνο, τα ενδιαφερόμενα μέρη θα αποκτήσουν πρόσβαση σε δικτύωση και σε κόμβους γνώσεων και πόρων. Η Επιτροπή παρέχει επίσης πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με τη ενωσιακή χρηματοδότηση και τα προγράμματα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Εκτός από τη χρηματοδότηση που διατίθεται στο πλαίσιο του REACT-EU, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) και άλλων σχετικών προγραμμάτων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και η επανειδίκευση είναι μία από τις εμβληματικές επενδυτικές προτεραιότητες του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες

Δικτυακός τόπος του συμφώνου για τις δεξιότητες 

Έντυπο για εταίρους που ενδιαφέρονται να προσχωρήσουν στο σύμφωνο για τις δεξιότητες.

Ευρωπαϊκό φόρουμ για την απασχόληση και τα κοινωνικά δικαιώματα (για τη συμμετοχή σας απαιτείται εγγραφή)

Quote(s)

Η Ευρώπη χρειάζεται μια επανάσταση δεξιοτήτων, ιδίως σε μεταπανδημικούς καιρούς, για να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Το σύμφωνο για τις δεξιότητες αποτελεί μέρος του ευρύτερου ευρωπαϊκού θεματολογίου δεξιοτήτων — του φιλόδοξου και συμπεριληπτικού σχεδίου μας για τη στήριξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας – 11/11/2022

pdf σε εκτυπώσιμη μορφή

Το σύμφωνο για τις δεξιότητες αγγίζει τα 1.000 μέλη

ελληνικά (48.288 kB – PDF)

Τηλεφόρτωση (48.288 kB – PDF)

Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα