Πολιτική συνοχής της ΕΕ: H Επιτροπή ανακοινώνει τους νικητές των βραβείων REGIOSTARS για το 2022
21 Νοεμβρίου, 2022
Δήλωση προς τον Τύπο — Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν — Συμπεράσματα της COP27
21 Νοεμβρίου, 2022

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για τη δρομολόγηση του IRIS², του προγράμματος ασφαλούς συνδεσιμότητας της Ένωσης

iris3

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με το νέο πρόγραμμα ασφαλούς συνδεσιμότητας 2023-2027, με προϋπολογισμό 2,4 δισεκ. ευρώ. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη δορυφορικής συστοιχίας της ΕΕ, που θα αποκαλείται «IRIS²» (Υποδομή για ανθεκτικότητα, διασυνδεσιμότητα και ασφάλεια μέσω δορυφόρου). Οι διαπραγματεύσεις έχουν πλέον ολοκληρωθεί, ανοίγοντας τον δρόμο για την τελική έγκριση του νομικού κειμένου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η λειτουργία της οικονομίας μας και η ασφάλειά μας εξαρτώνται όλο και περισσότερο από την ασφαλή και ανθεκτική συνδεσιμότητα. Είναι ύψιστης σημασίας για την Ευρώπη να αναπτύξει μια κυρίαρχη, αυτόνομη και ασφαλή υποδομή συνδεσιμότητας.

Η ψηφιακή υπερσυνδεσιμότητα και ο τεχνολογικός μετασχηματισμός οδηγούν σε πρωτοφανή αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες που εξαρτώνται από τεχνολογίες παρυφών. Τόσο οι κυβερνητικές ανάγκες όσο και οι λύσεις δορυφορικών επικοινωνιών αλλάζουν ταχύτατα. Η δορυφορική συνδεσιμότητα μέσω χαμηλής περίγειας τροχιάς θα επιτρέψει επίσης στην Ευρώπη να παρέχει υπερασφαλή συνδεσιμότητα στις ένοπλες δυνάμεις. Το διαστημικό ασφαλές σύστημα επικοινωνιών της ΕΕ επιδιώκει να ανταποκριθεί σε αυτές τις αυξημένες και εξελισσόμενες ανάγκες και να διασφαλίσει εγγυημένη πρόσβαση χωρίς περιορισμούς, αποφεύγοντας τις εξαρτήσεις από τρίτες χώρες και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των αξιακών αλυσίδων μας. Το σύστημα περιλαμβάνει τις πλέον πρόσφατες κβαντικές τεχνολογίες επικοινωνιών για ασφαλή κρυπτογράφηση, με την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής υποδομής κβαντικής επικοινωνίας (EuroQCI). Το σύστημα βασίζεται στην ανάπτυξη καινοτόμων και ανατρεπτικών τεχνολογιών και στην αξιοποίηση του οικοσυστήματος του προγράμματος «Νέο Διάστημα».

Επόμενα βήματα

Η πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής πρέπει πλέον να εγκριθεί επισήμως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει σύντομα διάφορες εκτελεστικές πράξεις, όπως ορίζεται στον κανονισμό για το πρόγραμμα. Παράλληλα, η Επιτροπή προετοιμάζει τη συγγραφή υποχρεώσεων για την ταχεία δημιουργία του συστήματος ασφαλούς συνδεσιμότητας.

Ιστορικό

Η πρόταση για ένα ενωσιακό πρόγραμμα ασφαλούς συνδεσιμότητας 2023-2027, που υποβλήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2022, είναι το τρίτο εμβληματικό διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ, μετά το Galileo και το Copernicus.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο:

  • να δημιουργήσει ένα αυτοτελές διαστημικό σύστημα ασφαλούς συνδεσιμότητας για την παροχή ασφαλών, αυτόνομων, αξιόπιστων και οικονομικά αποδοτικών δορυφορικών κυβερνητικών υπηρεσιών επικοινωνιών σε κυβερνητικούς χρήστες, για την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας, την επιτήρηση, τις εξωτερικές δράσεις, τη διαχείριση κρίσεων και για εφαρμογές ζωτικής σημασίας για την οικονομία, το περιβάλλον, την ασφάλεια και την άμυνα· και
  • να καταστήσει δυνατή την παροχή εμπορικών υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να διευκολυνθεί, μεταξύ άλλων, η περαιτέρω ανάπτυξη παγκόσμιων ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας και αδιάλειπτης συνδεσιμότητας, μεταξύ άλλων και σε νεκρές ζώνες επικοινωνίας και να αυξηθεί η συνοχή μεταξύ των εδαφών των κρατών μελών, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στους στόχους της ψηφιακής δεκαετίας της Ευρώπης.

Το πρόγραμμα θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα της ενωσιακής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων, στον τομέα των λύσεων και των υπηρεσιών δορυφορικών επικοινωνιών, με την προώθηση της καινοτομίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι τεχνολογικές πρόοδοι και η κυβερνητική χρήση τους λειτουργούν ως κινητήρια δύναμη για την καινοτομία και την ευρύτερη εμπορική διάθεση.

Για περισσότερες πληροφορίες

Πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση του προγράμματος ασφαλούς συνδεσιμότητας της Ένωσης για την περίοδο 2023-2027

Ασφαλές διαστημικό σύστημα συνδεσιμότητας της ΕΕ

Ενημερωτικό δελτίο

Η ασφαλής και αποδοτική συνδεσιμότητα θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης και θα μας καταστήσει πιο ανταγωνιστικούς. Μέσω αυτού του προγράμματος, η ΕΕ θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ασφαλών δορυφορικών επικοινωνιών, όπως συμβαίνει σήμερα με το Galileo για τη δορυφορική πλοήγηση και με το Copernicus για τη γεωσκόπηση.

κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, εκτελεστική αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή – 17/11/2022

 

Press Release in English