Φορολογικό συμπόσιο σχετικά με το μελλοντικό φορολογικό μείγμα της ΕΕ
28 Νοεμβρίου, 2022
NextGenerationEU: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τη θετική προκαταρκτική αξιολόγηση του αιτήματος της Ελλάδας για σχεδόν 3,6 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης
28 Νοεμβρίου, 2022

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Επιτροπή συναντά τους διοργανωτές της πρωτοβουλίας «Σώστε τις μέλισσες και τους γεωργούς»

farmers

Σήμερα, η  Αντιπρόεδρος για θέματα αξιών και διαφάνειας κ. Βιέρα Γιούροβα και η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου συναντήθηκαν με τους διοργανωτές της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ΕΠΠ) «Σώστε τις μέλισσες και τους γεωργούς! Ας οδεύσουμε προς μια γεωργία φιλική προς τις μέλισσες για ένα υγιές περιβάλλον»

Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας προσκόμισαν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχουν συγκεντρώσει πάνω από ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης της πρωτοβουλίας, γεγονός που την καθιστά την έβδομη επιτυχημένη ΕΠΠ μέχρι στιγμής. Όπως συμβαίνει με όλες τις επιτυχημένες πρωτοβουλίες, η Επιτροπή κάλεσε τους διοργανωτές να παρουσιάσουν λεπτομερέστερα τις ιδέες τους.

Για την προστασία των μελισσών και της ανθρώπινης υγείας, η πρωτοβουλία καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομικές πράξεις για τη σταδιακή κατάργηση των συνθετικών φυτοφαρμάκων έως το 2035, την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και τηστήριξη των γεωργών κατά τη μετάβαση αυτή. Επίσης θα διοργανωθεί δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Κατόπιν εμπεριστατωμένης αξιολόγησης, η Επιτροπή θα εκδώσει στη συνέχεια ανακοίνωση, στην οποία θα εξηγεί το σκεπτικό της για το επόμενο βήμα: αν υπάρχει ανάγκη να προταθεί νομοθεσία, να προταθούν περαιτέρω δράσεις ή να μην δοθεί συνέχεια στην πρωτοβουλία.

Η συλλογή υπογραφών για την πρωτοβουλία «Σώστε τις μέλισσες και τους γεωργούς» έλαβε παράταση ενός έτους λόγω των προσωρινών μέτρων που είχαν ληφθεί για την πανδημία του κορονοϊού. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και το τι κάνει η Επιτροπή για την υγεία των μελισσών είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

 

Press Release in English 

Πηγή: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα