Το «Κατσικάκι Λήμνου» γίνεται προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης
28 Νοεμβρίου, 2022
Βία κατά των γυναικών: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί μια πανευρωπαϊκή τηλεφωνική γραμμή βοήθειας και απευθύνει έκκληση να μπει τέλος στη βία κατά των γυναικών παγκοσμίως
28 Νοεμβρίου, 2022

Κοινή Γεωργική Πολιτική: Εγκρίθηκε το στρατηγικό σχέδιο της Ελλάδας με 13,4 δισ. ευρώ για την πενταετία 2023-2027

ΚΓΠ

Σήμερα, η Επιτροπή ενέκρινε τα στρατηγικά σχέδια Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της Γερμανίας, της Ελλάδας και της Λιθουανίας, ύψους 30,5 δισ.ευρώ, 13,4 δισ.ευρώ και 3,9 δισ. ευρώ αντίστοιχα, δηλαδή συνολικού ύψους 47,8 δισ. ευρώ σε κονδύλια της ΕΕ.Από τα κονδύλια για τις τρεις αυτές χώρες, πάνω από 14 δισ. ευρώ θα διατεθούν για περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους και οικολογικά προγράμματα και 1,6 δισ. ευρώ για τους νέους γεωργούς.
Το σχέδιο της  Γερμανίας εστιάζει στην προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των αγροτικών περιοχών. Η βιολογική γεωργία λαμβάνει ειδική στήριξη με σχεδόν 2,4 δισ. ευρώ, ενώ περίπου το 30 % της γεωργικής γης θα επωφεληθεί από πρακτικές μείωσης των εκπομπών ή διατήρησης/ενίσχυσης της αποθήκευσης άνθρακα, βελτίωσης της ποιότητας του εδάφους και βελτίωσης της ποιότητας των υδάτων.
Το σχέδιο της Ελλάδας θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής γεωργίας. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της παροχής βοήθειας στοχευμένης εισοδηματικής στήριξης και πρόσθετης αναδιανεμητικής ενίσχυσης. Το ελληνικό σχέδιο αποσκοπεί επίσης στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της γεωργίας και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.
Το σχέδιο της Λιθουανίας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα δίκαια εισοδήματα των γεωργών. Περίπου 3 δισ. ευρώ διατίθενται για εισοδηματική στήριξη με αναδιανεμητική ενίσχυση για μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και συνδεδεμένη στήριξη για διάφορους τομείς. Πάνω από 4.600 νέοι γεωργοί θα λάβουν στήριξη πρώτης εγκατάστασης και στη συνέχεια θα λάβουν πρόσθετη ενίσχυση. Επίσης θα ανταμειφθούν οι βιώσιμες γεωργικές πρακτικές.
Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), η οποία θα ξεκινήσει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2023, είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να διαμορφώσει τη μετάβαση σε έναν βιώσιμο, ανθεκτικό και σύγχρονο ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα. Η ΚΓΠ θα λάβει χρηματοδότηση ύψους 270 δισ. ευρώ για την περίοδο 2023-2027.

Περισσότερες πληροφορίες για κάθε σχέδιο, καθώς και η ανάλυση του προϋπολογισμού τους είναι διαθέσιμες στα έγγραφα «με μια ματιά», ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική είδηση.

 

Press Release in English

Πηγή: Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα